WSZJK - Procedury Wydziału Ekonomicznego

K1. Konstrukcja programów studiów

WEkon/K-I/1 Procedura oceny efektów uczenia się przez interesariuszy zewnętrznych (format:  pdf, rozmiar:  144 KB)

WEkon/K-I/2 Procedura okresowych przeglądów oraz zgłaszania zmian do programów studiów (format:  pdf, rozmiar:  98 KB)

 

K2. Realizacja programów studiów

WEkon/K-II/1 Procedura dokumentowania i oceny poziomu osiągnięcia efektów uczenia się (format:  pdf, rozmiar:  111 KB) 

WEkon/K-II/2 Procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami (format:  pdf, rozmiar:  79 KB)

WEkon/K-II/3 Procedura kontroli zajęć dydaktycznych (format:  pdf, rozmiar:  49 KB)

WEkon/K-II/4 Procedura planowania rozkładu zajęć w semestrze/roku akademickim (format:  pdf, rozmiar:  96 KB)

WEkon/K-II/5 Procedura planowani i organizacji sesji egzaminacyjnej (format:  pdf, rozmiar:  101 KB)

WEkon/K-II/6 Procedura organizacji zastępstw i przekładania zajęć dydaktycznych (format:  pdf, rozmiar:  162 KB)

WEkon/K-II/7 Procedura realizacji i rozliczania praktyk programowych (format:  pdf, rozmiar:  539 KB)

 

K3. Proces rekrutacji

WEkon/K-III/1 Procedura procesu dyplomowania
 (format:  pdf, rozmiar:  1,03 MB)

WEkon/K-III/2 Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

WEkon/K-III/3 Procedura określająca zasady sprawowania opieki nad dyplomantami (format:  pdf, rozmiar:  85 KB)

WEkon/K-III/4 Procedura oceny jakości prac dyplomowych (format:  pdf, rozmiar:  53 KB)

WEkon/K-III/5 Procedura indywidualnej organizacji studiów (format:  pdf, rozmiar:  156 KB)

WEkon/K-III/6 Procedura realizacji studiów według indywidualnego programu studiów (format:  pdf, rozmiar:  113 KB)

WEkon/K-III/7 Procedura organizacji wyborów specjalności  (format:  pdf, rozmiar:  131 KB)

WEkon/K-III/8 Procedura organizacji wyborów przedmiotów obieralnych i seminarium (format:  pdf, rozmiar:  152 KB)

 

K4. Kadra prowadząca zajęcia

WEkon/K-IV/1 Procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć (format:  pdf, rozmiar:  160 KB)

 

K5. Infrastruktura

WEkon/K-V/1 Procedura badania i oceny bazy dydaktycznej, laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki (format:  pdf, rozmiar:  100 KB)

 

K6. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi

WEkon/K-VI/1 Procedura badania rynku pracy i budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi (format:  pdf, rozmiar:  84 KB)

 

K7. Umiędzynarodowienie kształcenia

WEkon/K-VII/1 Procedura realizacji kształcenia w ramach programu Erasmus+ (format:  pdf, rozmiar:  848 KB)

WEkon/K-VII/2 Procedura obsługi wyjazdów dydaktycznych pracowników w ramach programu Erasmus+ (format:  pdf, rozmiar:  426 KB)

WEkon/K-VII/3 Procedura obsługi wyjazdów szkoleniowych pracowników w ramach programu Erasmus+ (format:  pdf, rozmiar:  446 KB)

 

K9. Dostępność informacji

WEkon/K-IX/1 Procedura udostępniania informacji o procesie kształcenia (format:  pdf, rozmiar:  72 KB)

WEkon/K-IX/2 Procedura wewnętrznego obiegu informacji na wydziale  (format:  pdf, rozmiar:  73 KB)