Współpraca sponsorska

Jeśli chcielibyście Państwo przekazać nam środki finansowe lub rzeczowe, to jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. W obu przypadkach może być to umowa darowizny lub umowa sponsoringowa, w ramach której Wydział zobowiązuje się do określonych świadczeń na rzecz Darczyńcy. 
 
Przykłady takich świadczeń to: spotkania z mediami na temat współpracy z danym przedsiębiorcą, odpowiednia informacja na stronie internetowej wydziału, plakaty dowolnej wielkości wewnątrz budynków (nawet kilkanaście metrów długości!), informacje o współpracy przekazywane studentom i pracownikom. 
 
Przyjmujemy:
 

  • meble biurowe,
  • meble mogące służyć studentom w miejscach wypoczynku, 
  • sprzęt komputerowy i multimedialny. 

 


Szczegóły współpracy można omówić z Dziekanem Wydziału dr hab. Bartoszem Mickiewiczem, prof. ZUT (bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl).