Osiągnięcia studentów

2021 r.
 
2021 rok Artykuł studentki Ekonomii opublikowany w branżowym czasopiśmie

Pani Małgorzata Kurtz, studentka trzeciego roku Ekonomii studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w roku akademickim 2020/2021 pod opieką dr hab. Iwony Bąk, prof. ZUT zrealizowała publikację naukową pt . "Selected Aspects of Sustainable Tourism in the European Union Countries form the Point of View of the Implementation of the Sustainable Development Goals" (czasopismo European Research Studies Journal, 100 pkt. na liście Ministerstwa). W ramach projektu "Szkoła Orłów ZUT" Pani dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT została tutorem Pani Małgorzaty Kurtz.

 
2020 r.
IX edycja Konkursu FINSIM Liga Akademicka

Panie Katarzyna Iwanowska i Paulina Kłodkowska ze Studenckiego Koła Naukowego Analizy Gospodarczej i Innowacji  „Analitycy” zakwalifikowały się do udziału w IX edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Członkinie SKN wraz z trzema studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzyły zespół i reprezentowały ZUT w Szczecinie. Formuła konkursu wymagała symulacji zarządzania bankiem on-line. Ostatecznie wygrywał ten zespół, którego bank osiągnął najwyższą cenę akcji na symulowanej przez program komputerowy giełdzie. Dnia 31.03.2021 r. wszystkie zespoły biorące udział w ogólnopolskim Konkursie FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 podjęły ostatnią decyzję konkursową. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas zdalnego Finału. Zespół tworzący zarząd TECHNO BANKU, w skład którego wchodziły członkinie SKN „Analitycy” – Katarzyna Iwanowska i Paulina Kłodkowska zajął 15. pozycję.

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Pani Katarzyna Iwanowska studentka Ekonomii pierwszego stopnia studiów stacjonarnych, uzyskała wyróżnienie na VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych za przygotowanie i prezentację referatu: Analiza zapotrzebowania mocy i oceny efektywności ekonomicznej mikroinstalacji PV w systemie prosumenckim.

Pani Paulina Kłodkowska podczas VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych wystąpiła z referatem: Zmiany w płacy minimalnej i jej wpływ na bezrobocie w Polsce.

Trzech członków Studenckiego Koła Naukowego Analizy Gospodarczej i Innowacji, tzn. Katarzyna Iwanowska, Piotr Brodacki i Konrad Rak, wzięło udział w ogólnopolskim konkursie inwestycyjnym organizowanym przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Fundację GPW oraz Partnera Technologicznego – Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. INDEX Investment Challenge polegał na pogłębieniu wiedzy dotyczącej finansów i ekonomii oraz wykorzystaniu jej w praktyce. Uczestnicy konkursu mieli okazję do sprawdzenia wiedzy, umiejętności oraz intuicji inwestycyjnej w praktyce bez ponoszenia ryzyka. Członkowie naszego Koła samodzielnie podejmowali decyzje inwestycyjne biorąc udział jednocześnie w dwóch konkurencjach - osobno i razem jako Koło Naukowe. W konkursie wzięło udział bisko 4000 studentów z 345 uczelni.

2019 r.
V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół  Naukowych ZUT w Szczecinie)

Pani Katarzyna Iwanowska, studentka Ekonomii pierwszego stopnia studiów stacjonarnych, uzyskała wyróżnienie podczas V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół  Naukowych ZUT w Szczecinie) za przygotowanie i prezentację referatu: Szczeciński Budżet Obywatelski - w liczbach i opiniach mieszkańców.

Pani Katarzyna Iwanowska, studentka Ekonomii pierwszego stopnia studiów stacjonarnych,  podjęła wspólne badania z Remzi Berk Gürenem z Turcji. Przygotowali, a następnie zaprezentowali jako referat na V Ogólnopolskiej Sesji pracę naukową pt. Porównanie systemów podatkowych dla firm w Polsce i Turcji.

Pani Paulina Kłodkowska, studentka Ekonomii pierwszego stopnia studiów stacjonarnych,  zaprezentowała podczas V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół  Naukowych ZUT w Szczecinie) wyniki swoich badań w formie referatu pt. Korzyści ekonomiczne i społeczne terminalu LNG dla Polski i województwa zachodniopomorskiego - fakty i opinie.

 

Studentka Ekonomii z nagrodą I stopnia im. Jerzego Sablika nadaną  przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Praca magisterska studentki Ekonomii, Malwiny Mieczkowskiej pt.: „Edukacja na potrzeby wykonywania zawodów związanych z rachunkowością na uczelniach państwowych w Polsce” napisana pod kierunkiem dr Bożeny Nadolnej, uzyskała nagrodę I stopnia im. Jerzego Sablika nadaną przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wyróżniona praca licencjacka w ramach „PROJECT MASTER 2019”

Praca licencjacka studentki Zarządzania Edyty Magdaleny Żmidzińskiej napisana pod opieką dra Wojciecha Lewickiego, została wyróżniana w ogólnopolskim konkursie „PROJECT MASTER 2019” na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami.

 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych ZUT Szczecinie

 

W dniach 22-23 listopada 2019r.  odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych ZUT Szczecin. Studenci Ekonomii Dominika Kara, Kamil Dobek, a zarazem członkowie Studenckiego Koła Naukowego "Inwestor", nad którym opiekę sprawuje dr Gab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT,  zdobyli pierwsze miejsce za referat TURKUSOWE ZARZĄDZANIE – UTOPIJNA IDEA CZY KONIECZNA ZMIANA?”

 Udział w Szkole Leszka Balcerowicza

Pani Katarzyna Iwanowska, studentka Ekonomii pierwszego stopnia studiów stacjonarnych,  uczestniczyła jako jedna z 30 osób z całej Polski w Szkole Leszka Balcerowicza 2019 w dniach 14-17.12.2019 r. To projekt edukacyjny organizowany co roku przez Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie. Stanowiło to niezwykłe wyróżnienie dla członkini SKN Analitycy, ponieważ nabór wymagał przejście procesu silnej selekcji kandydatów.

2018 r.
XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pani Oksana Urbanskaya, studentka Zarządzania studiów stacjonarnych, Wydziału Ekonomicznego, zajęła I miejsce podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za przygotowanie i zaprezentowanie pracy nt. innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze MŚP.

Pani Natalia Chorąży, studentka Ekonomii drugiego stopnia studiów stacjonarnych podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosiła przygotowany na podstawie własnych badań referat: nt. zakazu handlu w niedziele i jego nieoczekiwanych konsekwencji dla przedsiębiorstw.

IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych)

Pani Julia Hoffmann, studentka Ekonomii drugiego stopnia studiów stacjonarnych podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (X Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajęła II miejsce za przygotowanie i prezentację referatu: Wpływ wypowiedzi Donalda Trumpa w mediach społecznościach na zachowanie światowych rynków.

Pan Robert Grabowski, student Ekonomii drugiego stopnia studiów stacjonarnych,  podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (X Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zajął III  miejsce za przygotowanie i prezentacje referatu: Zawód Youtuber, czyli dwie strony Internetu.

Pani Katarzyna Iwanowska, studentka Ekonomii pierwszego stopnia studiów stacjonarnych, podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (X Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zaprezentowała pracę pt. "Wstąpienie Polski do strefy euro widziane oczami studentów rozpoczynających edukację ekonomiczną na ZUT w Szczecinie".

11.05.2018 r. Kolejna edycja BANRISK Liga Akademicka z udziałem studentów naszego Wydziału

 

W bieżącym roku akademickim licząca 5 osób drużyna w składzie: Alicja Adamczyk, Karolina Boryń, Zuzanna Nyszkiewicz, Joanna Radawiec, Klaudia Sobierańska, reprezentująca SKNR „FIFO”, nad którym opiekę sprawuje dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, brała udział w pięciomiesięcznych zmaganiach w ramach tegorocznej edycji konkursu BANRISK Liga Akademicka. 
Szczegóły ->

   

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku brali udział w XVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Adeptów Rachunkowości OSKAR 2017.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FIFO" - Kamila Gerula, Katarzyna Malinowska, Alicja Adamczyk i Zuzanna Nyszkiewicz - 

Organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Rachunkowości działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kamila Gerula oraz Katarzyna Malinowska zajęły I miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji.

 (format:  jpg, rozmiar:  92 KB)

2.06.2016 r. Artykuł Studentek SKNR „FIFO” opublikowany w branżowym czasopiśmie

Nagrodzony na XV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016, która odbyła się 26–27 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  artykuł Studentek SKNR „FIFO” został opublikowany w branżowym czasopiśmie firmy audytorskiej BDO. Gratulujemy.

Artykuł nt. Potrzeby informacyjne a uproszczenia w rachunkowości organizacji pozarządowych – wyniki badań 

Autor: Malwina Mieczkowska, Agnieszka Landowska

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FIFO”

Opiekun: dr Marzena Rydzewska

23.04.2015 r. w klubie Bankowca w Warszawie zakończył się Konkurs BANRISKA LIGA AKADEMICKA – Warszawa 2014/2015

Było to kilkumiesięczne szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym była wykorzystywana gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game. Jednym z 16 zespołów był MBM BANK, który tworzyły Studentki Naszego Wydziału w składzie:

 • Agnieszka Bielec
 • Ilona Żelazowska
 • Monika Sapa
 • Paula Cisek
 • Wioleta Smal

MBM Bank brał udział w rywalizacji 16 Zespołów z 13 Uczelni w Polsce zajmując w generalnej klasyfikacji bardzo wysokie 4 miejsce.  

Szczegóły dotyczące gry i wyników gry na stronie konkursu BANRISK LIGA AKADEMICKA http://szkola-ryzyka.pl/artykuly.php?id=54

25.03.2015r. Absolwenic Wydziału w Złotej Księdze Absolwentów ZUT w Szczecinie

Absolwenci na naszego Wydziału, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2013/2014, Pani Małgorzata Olędzka (studia II stopnia kierunek ekonomia) i Pan Rafał Lipiński (studia I stopnia kierunek ekonomia) zostali wpisani do Złotej Księgi Absolwentów ZUT w Szczecinie. Wyróżnienia przyznano na wniosek rad wydziałów 16. absolwentom Uczelni. 

11.12.2014r. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

p. Barbara Agnieszka Fiuk, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2014/2015.  

05.06.2014 Studenci Naszego Wydziału zajęli I miejsce w Konkursie BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014.

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem Banrisk – The Stanford Game. Gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Organizatorem Konkursu był Warszawski Instytut Bankowości.

W bieżącym roku akademickim w Konkursie udział wzięło 17 drużyn z całej Polski. Konkurs trwał od grudnia 2013 r. i był prowadzony w podziale na 3 Ligi Akademickie. W Lidze Zachód prowadzonej w Poznaniu wzięły udział aż dwie drużyny z Naszego Wydziału. Drużyna ZUT-EKON  Bank w składzie: Martyna Kuk, Natalia Głowacka, Monika Ratajczak, Rafał Nadolski i Mateusz Żywicki (Lider) wygrała rywalizację i zajęła I miejsce.

Link do strony Konkursu https://www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

15-16.05.2014 r. SKN Analizy Gospodarczej i  Innowacji w  XIX  Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Członkowie naszego SKN Analizy Gospodarczej i  Innowacji, działającego przy Katedrze Ekonomii, którego opiekunem naukowym jest dr hab.inż. Irena łącka,   aktywnie uczestniczyli w  XIX  Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanych przez Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu w dniach 15-16.05.2014 r. Nasze koło było reprezentowane przez dwa zespoły.

Pierwszy zespół reprezentowany przez Aleksandrę Aleksandrowicz i Aleksandrę Romaszkiewicz wygłosił referat w sekcji popularnonaukowej pt. „Gotowość  do podejmowania działalności gospodarczej po studiach – wnioski z badań wśród studentów ZUT  w Szczecinie, za który przyznano   I  miejsce.

Drugi zespół reprezentowany przez Katarzynę Luptowską i Klaudię Chojnacką  wygłosił swój referat w sekcji popularnonaukowej  pt „Wyższe studia i znajomość kilku języków już nie wystarczają  - wysoka fala bezrobocia wśród  młodych w Unii Europejskiej. 15-16.05.2014 r. Członkowie SKN Inwestor, działającego przy  Katedrze Ekonomii aktywnie uczestniczyli w XIX Międzynarodowej  Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu (15-16.05.2014 r.).

Członkowie SKN Inwestor, działającego przy  Katedrze Ekonomii aktywnie uczestniczyli w XIX Międzynarodowej  Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu (15-16.05.2014 r.).

 • W sekcji ekonomicznej za referat "Wykształcenie a poziom bezrobocia - mity i fakty na przykładzie powiatu świdwińskiego" pan Karol Marczak zajął I miejsce.
 • W sekcji popularnonaukowej swój referat wygłosił Konrad Socik pt. "Inwestowanie w instrumenty giełdowe Forex, gra w Poker online oznaka rozsądku czy uzależnienia?"

01.04.2014r.  Jednym z ambasadorów została studentka naszego Wydziału Agnieszka Łempicka

 Metro Services PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w procesie rekrutacji przeprowadzonej w styczniu 2014 r. wyłoniło uczestników Programu Ambasadorskiego. Jednym z ambasadorów została studentka naszego Wydziału Agnieszka Łempicka - studia II stopnia na kierunku Ekonomia, członek Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FIFO”.

Pozostali Ambasadorzy Programu:

 • Łukasz Chojnowski – student III roku I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Koła Naukowego Rachunkowości „Storno”.
 • Patrycja Begier – studentka III roku I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Wiceprezes Koła Naukowego Rachunkowości „Storno”. 

Metro Services PL jest profesjonalnym centrum księgowym, zapewniającym najwyższej jakości obsługę finansowo-księgową wewnętrznych klientów koncernu. Metro Services PL zlokalizowane przy ul. Ku Słońcu 67 (Centrum handlowe Ster) rozpoczęło działalność na początku roku 2012. Organizacja dynamicznie się rozwija i będzie sukcesywnie zwiększać zatrudnienie w kolejnych latach działalności. 

Program Ambasadorski oparty jest na ścisłej współpracy pomiędzy Metro Services PL a środowiskiem studenckim. 

Misją Ambasadora jest przede wszystkim:

 • reprezentowanie firmy na swojej uczelni,
 • współpraca z Władzami Uczelni, Biurem Karier, organizacjami studenckimi oraz studentami,
 • przekazywanie aktualnych informacji odnośnie organizowanych wydarzeń akademickich z udziałem Metro Services,
 • promowanie działań Metro Services PL,
 • współpraca podczas organizacji targów pracy, spotkań, gościnnych wykładów itp.

 Zapraszamy Studentów do współpracy z Ambasadorem. 

20.12.2013r. Studentki Wydziału Ekonomicznego Małgorzata Leszczyńska i Karolina Metynowska otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2013/2014.  

14.11.2013r. Pan Łukasz Murat-Kryszan Student naszego Wydziału został zastępcą przewodniczącego Komisji Młodzieżowej Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Warszawie.