Komisje Wydziałowe

Skład osobowy Komisji Wydziałowych na kadencję 2020-2024

  

I. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia  

 • dr Sylwia Gołąb – Przewodnicząca
 • dr Iwona Majchrzak
 • dr Piotr Nowaczyk
 • dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła
 • dr Anna Sworowska-Baranowska
 • Oliwer Czepułkowski - Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego

  

II. Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych   

 • Dr hab. Ag​nieszka Brelik, prof. ZUT - Przewodnicząca 
 • Dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT 
 • Dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT 
 • Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT 
 • Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT
 • Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT 
 • Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT 
 • Dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. ZUT 
 • Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT 
 • dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT
 • Dr Anna Oleńczuk - Paszel 

   

III.  Komisja Oceniająca

 • Dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT - Przewodnicząca 
 • Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT 
 • Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT
 • Dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
 • Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT 
 • Dr Milena Bera
 • Dr Wojciech Lewicki