Ekonomia I stopnia

Ekonomia I stopnia

Studia licencjackie

S1 – stacjonarne, N1 – niestacjonarne

 

Specjalności ujęte w programie studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019:  

·         analityka gospodarcza,

·         handel zagraniczny,

·         logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

·         organizacja handlu i usług,

·         międzynarodowe stosunki ekonomiczne,

·         rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,

·         rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami.

 

studia stacjonarne

  

studia niestacjonarne

 

 

KRYTERIUM KWALIFIKACJI na studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc.

        Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią: wyniki egzaminu maturalnego przeliczonego na punkty oraz spełnienie warunków postępowania kwalifikacyjnego.

 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

- w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,

- w biurach administracji rządowej i samorządowej,

 -w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,

- w biurach consultingowych,

- w biurach rachunkowo-podatkowych,

- w biurach nieruchomości,

- w instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.