OPROGRAMOWANIE

Office 365, STATISTICA, Kaspersky

 

Office 365 Pro

ZUT zakupił roczną subskrypcję, w ramach której każdy pracownik oraz student otrzymuje 5 licencji na pakiet MS Office do instalacji na komputerach służbowych oraz domowych, tabletach i komórkach. 

 

Aby zainstalować oprogramowanie należy się zalogować do witryny office.com. Jako nazwę użytkownika należy wpisać login@zut.edu.pl, gdzie login jest taki jaki Państwo używają do dostępu do usług sieciowych w USK (taki jak do poczty lub Wirtualnego Dziekanatu).  Hasło jest takie samo jak w ZUT. Po zalogowaniu należy "kliknąć" na przycisk "Zainstaluj pakiet Office". Czynność ta spowoduje uruchomienie programu, który pobierze pakiet i rozpocznie instalację. Jeśli Państwo używają wersji 64-bitowej systemu operacyjnego  może się pojawić komunikat o tym, że nie jest możliwa instalacja. Na ekranie pojawi się wtedy przycisk "Instaluj wersję 64-bitową" Należy w tym przypadku "kliknąć" w ten przycisk. Osoby, które nie mają uprawnień do instalacji oprogramowania na komputerze służbowym powinny skontaktować się z odpowiednim administratorem. Podczas używania pakietu w domu należy zwrócić uwagę na to aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do plików służbowych (np. poprzez usługę OneDrive).  

 

Przy okazji chcielibyśmy Państwa poinformować, że poza dostępem do pakietu Office nasza społeczność uzyskała możliwość korzystania z wielu usług on-line dostępnych poprzez witrynę office.com. W szczególności nauczyciele akademiccy uzyskali możliwość korzystania z narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć. Są tam również usługi, które usprawniają w znacznym stopniu współpracę w ramach zespołów. Poczta elektroniczna dostępna w serwisie nie jest na razie skonfigurowana. Trwają obecnie jej testy - prosimy zatem na razie z niej nie korzystać. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą - opisy usług oraz szkolenia wideo są umieszczone na witrynie office.com

 

UWAGA: Instalacja pakietu możliwa jest również w salkach komputerowych metodą tradycyjną. W sprawie pakietu instalacyjnego i klucza aktywacyjnego należy się kontaktować z panem Marianem Ławrynowiczem e-mail: marian.lawrynowicz@zut.edu.pl

 

 

STATISTICA

Na mocy umowy zawartej z firmą Statsoft Zachodniopomoski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma prawo do instalacji i używania programu Statistica w wersji polskiej i angielskiej 
do 15 maja 2019

na dowolnej liczbie należących do niej komputerów zarówno dla pracowników, jaki i studentów Zachodniopomoskiegu Uniwersytetu Technologicznego.

Na naszym Wydziale program oraz nowe kody czasowe można uzyskać od p. Macieja Nosala
pok. 107, ul. Janickiego 31, tel. 6885

 

Wszelkie informacje techniczne dotyczące programu można uzyskać 
na polskim serwerze www.statsoft.pl lub anglojęzycznym www.statsoft.com

Szczegóły:

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/statistica.html

 

Pozostałe oprogramowanie:

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/aktualnosci.html

 

 

Ponadto oprogramowanie Uczelnianego Centrum Informatyki dostępne jest dla komputerów w naszej sieci Uczelnianej

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/aktualnosci.html

 

  

 

Kaspersky Endpoint Security 10

Instalator oprogramowania KES10 dla systemów rodziny Windows (32-bit i 64-bit):

Instrukcja instalacji oprogramowania Kaspersky dla komputerów z systemem Windows

W przypadku problemów prosimy skontaktować się ze swoim administatorem lokalnym lub panem mgr inż. Robertem Typkiem - telefon: 91 449 58 11.

Uwaga ważna dla użytkowników służbowych laptopów ZUT

Proces instalacji oprogramowania należy wykonać z sieci wewnętrznej ZUT (nie przez VPN) gdyż tylko w takim przypadku będzie możliwy transfer licencji. Późniejsze aktualizacje bazy sygnatur nie będą wymagały podłączenia do sieci ZUT.