Oprogramowanie

 

Office 365 Pro

 

ZUT zakupił roczną subskrypcję, w ramach której każdy pracownik oraz student otrzymuje 5 licencji na pakiet MS Office do instalacji na komputerach służbowych oraz domowych, tabletach i komórkach. 

 

Aby zainstalować oprogramowanie należy się zalogować do witryny office.com. Jako nazwę użytkownika należy wpisać login@zut.edu.pl, gdzie login jest taki jaki Państwo używają do dostępu do usług sieciowych w USK (taki jak do poczty lub Wirtualnego Dziekanatu).  Hasło jest takie samo jak w ZUT. Po zalogowaniu należy "kliknąć" na przycisk "Zainstaluj pakiet Office". Czynność ta spowoduje uruchomienie programu, który pobierze pakiet i rozpocznie instalację. Jeśli Państwo używają wersji 64-bitowej systemu operacyjnego  może się pojawić komunikat o tym, że nie jest możliwa instalacja. Na ekranie pojawi się wtedy przycisk "Instaluj wersję 64-bitową" Należy w tym przypadku "kliknąć" w ten przycisk. Osoby, które nie mają uprawnień do instalacji oprogramowania na komputerze służbowym powinny skontaktować się z odpowiednim administratorem. Podczas używania pakietu w domu należy zwrócić uwagę na to aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do plików służbowych (np. poprzez usługę OneDrive).  

 

Przy okazji chcielibyśmy Państwa poinformować, że poza dostępem do pakietu Office nasza społeczność uzyskała możliwość korzystania z wielu usług on-line dostępnych poprzez witrynę office.com. W szczególności nauczyciele akademiccy uzyskali możliwość korzystania z narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć. Są tam również usługi, które usprawniają w znacznym stopniu współpracę w ramach zespołów. Poczta elektroniczna dostępna w serwisie nie jest na razie skonfigurowana. Trwają obecnie jej testy - prosimy zatem na razie z niej nie korzystać. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą - opisy usług oraz szkolenia wideo są umieszczone na witrynie office.com

 

UWAGA: Instalacja pakietu możliwa jest również w salkach komputerowych metodą tradycyjną. W sprawie pakietu instalacyjnego i klucza aktywacyjnego należy się kontaktować z panem Marianem Ławrynowiczem e-mail: marian.lawrynowicz@zut.edu.pl

 

 

STATISTICA

Na mocy umowy zawartej z firmą Statsoft Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma prawo do instalacji i używania programu Statistica w wersji polskiej i angielskiej 

 

Wszelkie informacje techniczne dotyczące programu można uzyskać 
na polskim serwerze www.statsoft.pl lub anglojęzycznym www.statsoft.com

Szczegóły:

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/statistica.html

 

 

Bitdefender Endpoint Security Tools

 

Instalator oprogramowania BEST dla systemów rodziny Windows

 

Wspierane systemy operacyjne: Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Serwer 2008R2/2012/2016/2019/2022


W przypadku problemów prosimy skontaktować się ze swoim administatorem lokalnym lub panem mgr inż. Robertem Typkiem - telefon: 91 449 58 11.

Uwaga ważna dla użytkowników służbowych laptopów ZUT

Proces instalacji oprogramowania należy wykonać z sieci wewnętrznej ZUT (przewodowej, bezprzewodowejnie lub za pomocą usługi VPN) gdyż tylko w takim przypadku będzie możliwy transfer licencji. Późniejsze aktualizacje bazy sygnatur nie będą wymagały podłączenia do sieci ZUT.

UWAGA

Oprogramowanie może być instalowane wyłącznie na komputerach, których właścicielem jest ZUT.

 

 

Program Sylabus PRK

Aktualna wersja programu Sylabus PRK: pobierz. 

Wymagania: zainstalowana Java w wersji 1.6 lub nowszej. 

Instalacja: paczkę z programem rozpakować w dowolnym folderze. 

Uruchamianie: przez plik      SylabusKRK.jar   lub    SylabusKRK.cmd

   
Logowanie: aby się zalogować należy podać login i hasło poczty ZUT. 

Instrukcja obsługi: dostępna w pomocy programu (ikona z kołem ratunkowym). 

Aktualizacje: program automatycznie się aktualizuje do najnowszej dostępnej wersji. 

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres: Karol.Chatkowski@zut.edu.pl bądź telefonicznie: 4880
p.126.

 

 

SYMFONIA – producent oprogramowania klasy ERP partnerem Wydziału Ekonomicznego ZUT

Wydział Ekonomiczny kolejny raz odnowił współpracę z firmą SYMFONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, która jest producentem oprogramowania klasy ERP przeznaczonego do zarządzania przedsiębiorstwem.

Sale komputerowe na Wydziale zostały wyposażone w najnowsze oprogramowanie finansowo-księgowe w wersji edukacyjnej. Dzięki współpracy z firmą Symfonia nasi studenci podczas zajęć praktycznych z zakresu rachunkowości wykorzystują moduły: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Handel oraz Symfonia R2 Płatnik. W ten sposób studenci zdobywają praktyczne umiejętności obsługi użytecznych i popularnych wśród przedsiębiorców programów.

 Ponadto kadra dydaktyczna została wyposażona w dostęp do platformy szkoleniowej Akademia Symfonii.

 

 

Pozostałe oprogramowanie

 

Ponadto oprogramowanie Uczelnianego Centrum Informatyki dostępne jest dla komputerów w naszej sieci Uczelnianej

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/aktualnosci.html