Programy kształcenia wg KRK

EKONOMIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

1. Efekty kształcenia - profil ogólnoakademicki (format:  pdf, rozmiar:  108 KB) 

 

2. Opis procesu kształcenia:

 

3. Plany dla studiów:

 

 

EKONOMIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

1. Efekty kształcenia - profil ogólnoakademicki (format:  pdf, rozmiar:  108 KB)

 

2. Opis procesu kształcenia: 

 

3. Plany dla studiów:

 

 

ZARZĄDZANIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

1. Efekty kształceniaprofil ogólnoakademicki (format:  pdf, rozmiar:  88 KB) 

 

2. Opis procesu kształcenia: 

 

3. Plan dla studiów:

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

1. Efekty kształcenia - profil ogólnoakademicki (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

 

2. Opis procesu kształcenia:

 

  

3. Plan dla studiów: