Współpraca w zakresie programów studiów

Zapraszamy przedsiębiorców różnych dziedzin gospodarki oraz przedstawicieli instytucji niekomercyjnych do współpracy w zakresie procesu kształcenia.

Osoby, które chcą wpływać na proces kształcenia naszych studentów poprzez ocenianie programów studiów i proponowanie w nich zmian, proszone są o kontakt z dr Anną Oleńczuk-Paszel, Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia (anna.olenczuk-paszel@zut.edu.pl).