Oferta dla przedsiębiorców - opinie o innowacyjności

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie świadczy profesjonalne usługi w zakresie DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i przygotowuje OPINIE O INNOWACYJNOŚCI W ZAKRESIE TECHNOLOGII I USŁUG.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z sektorem przedsiębiorstw różnych branż jesteśmy w stanie zidentyfikować innowacyjność przedsięwzięć gospodarczych naszych klientów.

W zakresie wydawania opinii o innowacyjności współpracujemy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Przygotowywane przez Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie opinie o innowacyjności są niezbędnym dokumentem w konkursach o środki z funduszy europejskich. W szczególności dotyczy to środków rozdysponowywanych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski (konkursy w ramach RPO) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP.

Opinie o innowacyjności stanowią załącznik do wniosku o uzyskanie kredytu technologicznego z UE oraz dotacji inwestycyjnej z funduszy UE.

Profesjonalne opinie o innowacyjności przygotowywane przez naukowców-praktyków z Wydziału Ekonomicznego są niekwestionowanym dowodem na innowacyjny charakter zaproponowanych w projekcie rozważań technicznych i organizacyjnych. Dzięki czemu wnioski naszych klientów uzyskują najwyższe noty w procesie oceny projektów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dr Arkadiusz Makowski (amalkowski@zut.edu.pl)

Tel. 603 17 85 84