WYCENA NIERUCHOMOŚCI

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin,

e-mail: azaremba@zut.edu.pl

 

Głównym celem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przygotowanie słuchaczy do odbycia praktyk zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) i mają zamiar starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz spełniły kryteria zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz.1899).

Ponadto, studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które zajmują się nieruchomościami i chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, tzn.:

-      zarządców nieruchomości,    

-      pośredników w obrocie nieruchomościami,     

-      pracowników banków,    

-      pracowników instytucji samorządowych,    

-      pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych,    

-      konsultantów, doradców inwestycyjnych,    

-      innych osób zainteresowanych wyceną nieruchomości.

Program studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 826).

Uwaga

Ukończenie studiów podyplomowych WYCENA NIERUCHOMOŚCI jest jednym z podstawowych kryteriów ustawowych obowiązujących przy ubiegania się o uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.  

 

Czas trwania studiów: dwa semestry.

 

Początek studiów 01.10.2022 r. koniec 30.06.2023 r.

 

Opłaty: 1775 zł za semestr

 

 

Sekretarz studiów podyplomowych:

dr Aneta Zaremba

 

Kontakt: azaremba@zut.edu.pl

Telefon: 601-80-55-88