Współpraca badawczo-naukowa

Nasi pracownicy to naukowcy i praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy gotowi współpracować z zewnętrznymi interesariuszami w zakresie prowadzenia badań, analiz i ekspertyz. Współpraca w szczególności może dotyczyć badań rynku (zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii), analiz finansowych i statystycznych, badań obszarów wiejskich oraz naturalnych obszarów chronionych, analiz dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego, a także współpracy transgranicznej. 
 
Więcej informacji można uzyskać u Dziekana Wydziału, dr hab. Bartosza Mickiewicza, prof. ZUT (bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl).