OBRONY

 

Obrony prac doktorskich

 

 

Marcin Skulmowski

 

Imię i nazwisko
Marcin Skulmowski
Data wszczęcia przewodu3.09.2013 r.
Data obrony
Tytuł pracyModelowanie kosztów na potrzeby strategii rynkowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Streszczenie pracy

 

Recenzje pracy

 

 

 

Tadeusz Konrad Grabowski

 

Imię i nazwisko
Tadeusz Konrad Grabowski
Data wszczęcia przewodu

11.04.2014 r.

Data obrony
Tytuł pracyModelowanie dynamiki cen użytków rolnych w Polsce w konfrontacji z inwestycjami alternatywnymi
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

 

Agnieszka Emilia Politewicz

 

Imię i nazwisko
Agnieszka Emilia Politewicz
Data wszczęcia przewodu11.04.2014 r.
Data obrony
Tytuł pracyOcena wpływu Dyrektyw Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na gospodarki krajów Unii Europejskiej
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

  

 

Błażej Suproń

 

Imię i nazwisko
Błażej Suproń
Data wszczęcia przewodu25.06.2014 r.
Data obrony19.10.2018 r. godz. 9.30
Tytuł pracyUwarunkowania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie sektora transportu drogowego towarów
Streszczenie pracy

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski

Recenzje pracy

Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

Dr Hab. Alina Daniłowska, prof. nadz.

 

 

Lesław Rządziński

 

Imię i nazwisko
Lesław Rządziński
Data wszczęcia przewodu28.09.2016 r.
Data obrony
Tytuł pracyEfektywność techniczna szkolnictwa wyższego w Polsce
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

 

Krzysztof Zalewski

 

Imię i nazwisko
mgr inż. Krzysztof Zalewski
Data wszczęcia przewodu27.04.2018 r.
Data obrony
Tytuł pracy

Efektywność publicznego wsparcia finansowego działalności inwestycyjnej w procesie modernizacji

mleczarskich gospodarstw rolnych województwa podlaskiego

Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

 

Zdzisław Stefan Kochanowicz

 

Imię i nazwisko
mgr Zdzisław Stefan Kochanowicz
Data wszczęcia przewodu14.12.2018 r.
Data obrony
Tytuł pracyCzynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województwa mazowieckiego i podlaskiego
Streszczenie pracyStreszczenie pracy (format:  pdf, rozmiar:  1,51 MB)
Recenzje pracy

prof. dr hab. inż. B. Klepacki

prof. zw. dr hab. K. Firlej

 

 

Jacek Kiełducki

 

Imię i nazwisko
mgr Jacek Kiełducki
Data wszczęcia przewodu18.01.2019 r.
Data obrony
Tytuł pracyLokalny rynek nieruchomości w warunkach oddziaływania władz gminy
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

 

Antoni Marcin Sobolewski

 

Imię i nazwisko
mgr Antoni Marcin Sobolewski
Data wszczęcia przewodu18.01.2019 r.
Data obrony
Tytuł pracyUwarunkowania społeczno-gospodarcze a efektywność zatrudnieniowa urzędów pracy w Polsce
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

 

mgr inż. Zyta Maria Biegała

 

Imię i nazwisko
mgr inż. Zyta Maria Biegała
Data wszczęcia przewodu23.09.2011 r.
Data obrony25.06.2019 r.
Tytuł pracyWpływ środków publicznych na konkurencyjność sektora przetwórstwa rybnego
Streszczenie pracystreszczenie rozprawy - j. polski (format:  pdf, rozmiar:  1,12 MB), streszczenie rozprawy - j. angielski (format:  pdf, rozmiar:  1,12 MB)
Recenzje pracy

 

 

 

 

Natalia Aleksandra Oleszczyk

 

Imię i nazwisko
mgr Natalia Aleksandra Oleszczyk
Data wszczęcia przewodu15.03.2019 r.
Data obrony
Tytuł pracyWpływ turystyki zdrowotnej na rozwój lokalny wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

   

 

Natalia Dominiak

 

Imię i nazwisko
mgr Natalia Dominiak
Data wszczęcia przewodu18.04.2019 r.
Data obrony
Tytuł pracyDeterminanty rozwoju turystyki w gminach nadmorskich
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

  

 

Weronika Kosek

 

Imię i nazwisko
mgr Weronika Kosek
Data wszczęcia przewodu26.04.2019 r.
Data obrony
Tytuł pracyWpływ małych portów na konkurencyjność małych gmin pomorza środkowego
Streszczenie pracy
Recenzje pracy

 

 

 

Tomasz Piotr Podleśny

 

Imię i nazwisko
mgr Tomasz Piotr Podleśny
Data wszczęcia przewodu26.04.2019 r.
Data obrony
Tytuł pracyRepartycja środków finansowych pomiędzy budżetem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce
Streszczenie pracy
Recenzje pracy