ROLA EKOTURYSTYKI W FUNKCJONOWANIU EUROREGIONÓW

 

 

Szanowni Państwo,

 

            W imieniu Rady Naukowo-Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową, która poświęcona będzie aspektom ekologii w turystyce. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na ekoturystykę w pasie transgranicznym, dlatego też tematyka dotyczy Euroregionów.

                Założeniem naszym jest zaprezentowanie wyników prac badawczych, realizowanych przez pracowników naukowych uczelni polskich i zagranicznych a także wymianę doświadczeń w zakresie propagowania turystycznych atrakcji regionów przygranicznych. Do dyskusji zaprosiliśmy również praktyków biznesu, przedstawicieli branży turystycznej oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

                Celem konferencji jest podniesienie świadomości uczestników, jak również za ich pośrednictwem młodzieży w ośrodkach akademickich, upowszechnienie działań proekologicznych w turystyce, poznanie regionu i przyrody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Euroregionów a także promocja produktu lokalnego i  regionalnego. Jednym z celów jest wskazanie na aktywizację społeczności i organizacji zajmujących się problematyką ekologiczną.

                Tematyka konferencji jest ściśle związana z ekologią w turystyce, wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013, podniesieniem poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, a także wsparciem ekoturystyki przez samorządy gmin stowarzyszonych w Euroregionach.

Dopełnieniem konferencji będą warsztaty ekologiczne (atrakcyjny wyjazd studyjny), które przeprowadzone zostaną na terenie Niemiec.        

     Prof. Bogusław Stankiewicz

Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej i Turystyki

 

 

Z A P R A S Z A M Y

na

 MIĘDZYNARODOWĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

 ROLA EKOTURYSTYKI

 W FUNKCJONOWANIU EUROREGIONÓW

 

Patronat Honorowy:

JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Prezes Waldemar Miśko

 

Szczecin, 4-5-6 grudnia 2014 r.

Radisson Blu Hotel

w samym sercu Szczecina

 

Rada Naukowo-Programowa

 

prof. Bogusław Stankiewicz – przewodniczący

prof. Bartosz Mickiewicz – dziekan Wydziału Ekonomicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. Teodor Skotarczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. Wojciech Downar – Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Jan Siekierski – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk - Uniwersytet AM w Poznaniu

prof. dr hab. Wiesław Musiał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jan Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Małgorzata Słodowa-Hełpa - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Darina Eliásová – Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

prof. Vanda Maráková - Uniwersytet M. Bela w Bańskiej Bystrzycy

prof. dr hab Bazyli Poskrobko - Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński

prof. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Mateusz Korkuć – Prezes Uzdrowiska Kołobrzeg SA

dr inż. Irena Agata Łucka – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

dr inż. Elżbieta Syrda - Bałtycki Klaster sEaNergia

dr Edward Wiśniewski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr inż. Marlena Prochorowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Problematyka Konferencji:

Ekologia w turystyce

            - Bioklimatologiczne uwarunkowania turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej

                - Ekoturystyka i agro-ekoturystyka w wybranych euroregionach

                - Ekologiczne rozwiązania w obiektach turystycznych

Rola samorządu w rozwoju branży turystycznej

            - Wsparcie turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju regionu

                - Organizacje turystyczne (LOT, ROT, POT) na rzecz ekoturystyki

                - Klastering w branży turystycznej

Turystyka regionalna i euroregionalna

            - Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej (m.in. turystyka etnograficzna,

                    przemysłowa, historyczna, kulinarna)

                - Zagospodarowanie turystyczne a fundusze europejskie

                - Ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej.

Publikacja artykułów

Artykuły w języku polskim (max 12 str.), po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w wydawnictwie naukowym Europa Regionum 2014 (7 punktów wg MNiSzW). Za każdą dodatkową stronę autor dopłaci 70 zł. Ze względu na cykl wydawniczy materiały zostaną wydrukowane po konferencji.

 

Wymogi redakcyjne

Przy komputerowej edycji tekstu należy przestrzegać następujących reguł:
- rozmiar strony niestandardowy: szer. 17 cm, wys. 24 cm

- interlinia: 1.5 wiersza ; - lewy i prawy margines: 2.5 cm; - rozmiar czcionki: TimesNR 11 pkt
- możliwość stosowania pogrubień i kursywy
- nie stosować podkreśleń, przekreśleń, nie stosować twardych spacji,
- maksymalny format tabeli i rysunków: A5
- dostarczony nośnik danych nie powinien zawierać wirusów
- materiał ilustracyjny powinien być dostarczony jako pliki graficzne w formatach (*.cdr, *.wmf, *.tiff)

- tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

 

Przesyłanie artykułów

Formularz zgłoszenia oraz artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na oba adresy:

marlena.prochorowicz@zut.edu.pl; monika.kozak@zut.edu.pl

Przy zgłoszeniu bardzo ważny pełny adres z numerem telefonu i pocztą elektroniczną.

 

Komitet Organizacyjny

dr inż. Marlena Prochorowicz – przewodnicząca

dr Julia Sienkiewicz

Monika Kozak

mgr Claudia Rubanowicz

dr Wojciech Zbaraszewski

dr Ireneusz Jaźwiński

mgr Ryszard Kotla

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przestrzeganie terminów:

05.10.2014 – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytułu artykułu

                        oraz jednostronicowego abstraktu w języku polskim (do zeszytu konferencyjnego)

20.10.2014 – wniesienie opłaty + ostateczny termin złożenia tekstu artykułu (max. 12 str.).

 

Koszty uczestnictwa:

- pełne uczestnictwo (2 noclegi w pokojach 2-osobowych, wyżywienie, pakiet konferencyjny, udział w obradach, udział w wyjeździe studyjnym, opublikowanie artykułu (7 pkt.). Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 3 listopada 2014 r. nie skutkuje zwrotem wpłaconej opłaty.
- tylko opublikowanie artykułu (7 pkt.), 
- uczestnictwo bez noclegu

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

NIP 852-254-50-56 

rachunek bankowy: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Z dopiskiem „Imię i Nazwisko - Ekoturystyka  2014

 

Sekretariat Konferencji:

dr inż. Marlena Prochorowicz  - marlena.prochorowicz@zut.edu.pl;   tel. 501 42 22 98

Monika Kozak – monika.kozak@zut.edu.pl;   tel. 91 449 6970

Wydział Ekonomiczny ZUT

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin