Dydaktyka w naukach ekonomicznych

KONFERENCJA DYDAKTYKA W NAUKACH EKONOMICZNYCH

termin

2 grudnia 2014 r.

miejsce

Szczecin,  Wydział Ekonomiczny ZUT, sala 5.

link

link

 

Po kliknięciu na link może się pojawić tekst:

 

Szczecin, 27.06.2014 r.

 

Szanowni Państwo

 

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w siedemnastej edycji konferencji z cyklu: „Dydaktyka w naukach ekonomicznych”, która odbędzie się 2 grudnia 2014 r. w Szczecinie.

Konferencja, organizowana pod patronatem Komisji do spraw Edukacji Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jest kontynuacją wymiany poglądów i doświadczeń oraz prezentacji naukowych koncepcji dotyczących dydaktyki w szkołach wyższych kształcących ekonomistów. Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa i referatów e-mailem na adres: elzbieta.jaworska@zut.edu.pl. Szczegóły dotyczące konferencji są podane w dołączonej ulotce. Program konferencji zostanie przesłany w listopadzie bieżącego roku.

W związku z konferencją zostanie wydany w III kwartale 2015 roku Zeszyt Naukowy – Folia Oeconomica (8 punktów), w którym znajdą się referaty pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów. Ze względu na bezpośrednie wykorzystanie nadesłanych tekstów w publikacji prosimy o przestrzeganie załączonych zasad przygotowania tekstu.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz