RACHUNKOWOŚĆ

NOWA XLIII (43) EDYCJA: 

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin,  

tel. 91 449 69 35/36,

tel. kom. 603 558 634, 609 229 722

e-mail: elzbieta.jaworska@zut.edu.plbozena.nadolna@zut.edu.pl

Celem studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ jest zdobycie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, przydatnej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w seminariach, dyskusjach, warsztatach edukacyjnych wzbogacających wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Studia RACHUNKOWOŚĆ są adresowane do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w ramach wykonywanego zawodu księgowego, czy uzupełnieniem wiedzy o zagadnienia z rachunkowości, tj. księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość jednostki, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych czy centrach usług wspólnych, osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich jednostek, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, właścicieli przedsiębiorstw, jak również osób zainteresowanych zmianą zawodu, w tym również studentów ostatnich lat studiów.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) oraz praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

Program Studiów RACHUNKOWOŚĆ przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów: Organizacja rachunkowości, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa I, Rachunkowość finansowa II, Rachunkowość informatyczna, Podstawy sprawozdawczości finansowej, Zaawansowana sprawozdawczość finansowa, Ewidencje podatkowe, Podstawy prawa podatkowego, Zobowiązania ZUS, Podstawy rachunku kosztów, Analiza finansowa. 


Kierownik studiów:  dr Bożena Nadolna 

Czas trwania studiów:  dwa semestry 

Zasady naboru:  KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Rozpoczęcie studiów: koniec października 2020 r

Opłaty: 1.575 zł za semestr 

Rekrutacja trwa do: 31 marzec 2021 r.

Podanie na Studium Podyplomowe (format:  doc, rozmiar:  40 KB)