RACHUNKOWOŚĆ

Studia Podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ - NOWA XLIV (44) EDYCJA (2022/2023)

 

Link do rekrutacji:

https://irk.zut.edu.pl/pl/offer/PD/programme/P_R/?from=registration:PD

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ jest zdobycie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, przydatnej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w seminariach, dyskusjach, warsztatach edukacyjnych wzbogacających wiedzę, umiejętności i kompetencje.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ są adresowane do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w ramach wykonywanego zawodu księgowego, czy uzupełnieniem wiedzy o zagadnienia z rachunkowości, tj. księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość jednostki, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych czy centrach usług wspólnych, osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich jednostek, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, właścicieli przedsiębiorstw, jak również osób zainteresowanych zmianą zawodu, w tym również studentów ostatnich lat studiów II. stopnia. 


Program

Program Studiów RACHUNKOWOŚĆ przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Organizacja rachunkowości,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Rachunkowość finansowa I,
 • Rachunkowość finansowa II,
 • Rachunkowość informatyczna,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej,
 • Zaawansowana sprawozdawczość finansowa,
 • Ewidencje podatkowe,
 • Podstawy prawa podatkowego,
 • Zobowiązania ZUS,
 • Podstawy rachunku kosztów,
 • Analiza finansowa. 

Studia kończą się egzaminem pisemnym przed Komisją.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie przepisów MEiN.


Czas trwania studiów

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ są realizowane przez dwa semestry. Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 16.30) i soboty (w godz. 8.00-16.30)

Łączna liczba godzin (2 semestry) wynosi 188 h (39 punktów ECTS).


Kadra prowadząca

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) oraz praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.


Zasady naboru

Przyjęcia na studia odbywają się według kolejności zgłoszeń – rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ZUT i złożenie kompletu dokumentów w wersji papierowej (osobiście lub pocztowo), w tym do pobrania Podanie na Studium Podyplomowe (format:  doc, rozmiar:  40 KB).


Opłaty

Odpłatność za studia wynosi 1 700,00 zł za semestr (łącznie 3 400,00 zł) z możliwością rozłożenia opłaty na raty.

 

Kierownikiem studiów jest dr Bożena Nadolna (Katedra Ekonomii i Rachunkowości),

bożena.nadolna@zut.edu.pl,

Tel. 609 229 722 lub 91 449-69-35.


Sekretarzem studiów jest dr Elżbieta Jaworska
(Katedra Ekonomii i Rachunkowości),

elzbieta.jaworska@zut.edu.pl,

Tel. 662 140 290 lub 91 449-69-36.

 

Dane kontaktowe

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ,

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie,

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin.

 

Rozpoczęcie studiów: październik 2022 r


Podanie na Studium Podyplomowe
 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)