Władze Wydziału

Kadencja 2020-2024

 

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT

tel. (91) 449 6957
Pokój nr 16

 

 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr Anna Oleńczuk - Paszel
tel. (91) 449 6975
Pokój nr 108, nr 9 

 

 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr Monika Śpiewak-Szyjka
tel. (91) 449 6988
Pokój nr 109, nr 9 


 

 

Pełnomocnicy Dziekana powołani na kadencję 2020-2024  
  • dr Piotr Nowaczyk - Pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji
  • mgr Natalia Oleszczyk - Pełnomocnik dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej
  • dr Sylwia Gołąb - Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr Arkadiusz Malkowski - Pełnomocnik dziekana ds. profilaktyki narkomanii i innych uzależnień
  • dr Rafał Mazur - Pełnomocnik dziekana ds. promocji
  • dr Arkadiusz Malkowski - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym
  • dr Beata Będzik - Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
  • dr Wojciech Zbaraszewski - Pełnomocnik dziekana ds. współpracy w ramach Euroregionu Pomerania
  • dr Małgorzata Blaszke - Pełnomocnik dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami