Władze Wydziału

 

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT
tel. (91) 449 6957,
Pokój nr 16  

Prodziekan ds. nauki:

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT
tel. (91) 449 6958, 449 6998
Pokoje nr 9, 120 

Terminy konsultacji: 

wtorek 12.30-14.30, p. 120 Żołnierska 47

 

Prodziekan ds. studenckich:

dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
tel. (91) 449 6958, 449 6868,
Pokój nr 9  

Terminy konsultacji:

Żołnierska pok. 9 - wtorek 9.30-11.00 oraz Janickiego pok. 204- czwartek 11.00-12.30.

 

Prodziekan ds. kształcenia:

dr Anna Oleńczuk - Paszel,
tel. (91) 449 6975,
Pokoje nr 9, 315

Terminy konsultacji:

wtorek godz. 13.15 - 14.45
pok. 9, 315 ul. Żołnierska 47