Dziekanat

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47

71-210 Szczecin

 Godziny pracy dziekanatu

 

KIEROWNIK DZIEKANATUpok. 6

mgr inż. ELŻBIETA MŁYNEK

tel. 91 449 69 00/50, fax 91 449 69 50, 

elzbieta.mlynek@zut.edu.pl

wekon@zut.edu.pl

 

Z-CA KIEROWNIKA DZIEKANATUpok. 1

mgr inż. ANDŻELIKA ZACHAR

andzelika.zachar@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 51

 

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH - pok. 18

lic. IWONA ŚWIST

iwona.swist@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 55

 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW W DZIEKANACIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ZUT W SZCZECINIE  – ul. Żołnierska 47, Szczecin

 

Pomoc materialna - studia stacjonarne i niestacjonarne, wszystkie kierunki i poziomy kształcenia

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju 

Telefon

mgr Joanna Sander 

joanna.sander@zut.edu.pl

pok. 4

91 449 69 56

 

 

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju

Telefon

I, II i III rok

mgr Alicja Jaworska
alicja.jaworska@zut.edu.pl

pok. 1 91 449 69 51

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie

Rok studiów Imię i nazwisko, mail Nr pokoju Telefon

I, II, III rok

mgr Dorota Górska
dorota.gorska@zut.edu.pl 

pok. 2

91 449 69 52

Studia stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju

Telefon

II rok  

mgr Dorota Górska
dorota.gorska@zut.edu.pl 

pok. 2

91 449 69 52

Studia niestacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju 

Telefon

II i III rok

mgr Joanna Sander 

joanna.sander@zut.edu.pl

pok. 4

91 449 69 56

SPECJALISTA

lic. Sławomir Prorok 

e-mail: slawomir,prorok@zut.edu.pl

przyjmowanie interesantów od godz. 8.00 do godz. 15.00

poniedziałek, wtorek: ul. K. Janickiego 31, pok. 115, tel. 91 449 68 61

środa, czwartek, piątek: ul. Żołnierska 47, pok. 3, tel. 91 449 69 53