Dziekanat

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47

71-210 Szczecin

 Godziny pracy

 

KIEROWNIK DZIEKANATUpok. 6

mgr inż. ELŻBIETA MŁYNEK

tel. 91 449 69 50, fax 91 449 69 50, 

elzbieta.mlynek@zut.edu.pl

wekon@zut.edu.pl

 

 ZASTĘPCA KIEROWNIKA - pok. 19

mgr IWONA STASIAK

iwona.stasiak@zut.edu.pl

tel. 91 449 6954

  

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH - pok. 18

mgr ALICJA WILCZYŃSKA

alicja.wilczynska@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 55

 

lic. IWONA ŚWIST

iwona.swist@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 55

 

PLANY, ROZKŁADY - pok. 1

mgr inż. ANDŻELIKA ZACHAR

andzelika.zachar@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 51

 

OBSŁUGA STUDENTÓW W DZIEKANACIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ZUT W SZCZECINIE  – ul. Żołnierska 47, Szczecin

Obsługa studentów po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty!

 

Pomoc materialna - studia stacjonarne i niestacjonarne, wszystkie kierunki i poziomy kształcenia

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju 

telefon

mgr Joanna Sander 

joanna.sander@zut.edu.pl

pok. 4

91 449 69 56

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju

telefon

I i II rok

mgr Alicja Jaworska
alicja.jaworska@zut.edu.pl

pok. 1 91 449 69 51

III rok

mgr Joanna Sander
joanna.sander@zut.edu.pl

pok. 4

91 449 69 56

Studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie

I, II, III rok

mgr Dorota Górska
dorota.gorska@zut.edu.pl 

pok. 2

91 449 69 52

Studia stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju

telefon

I rok_1 i 2 sem_zima, II rok_3 sem_zima 

mgr Dorota Górska
dorota.gorska@zut.edu.pl 

pok. 2

91 449 69 52

II rok_4 sem_zima  mgr inż. Małgorzata Sielicka
malgorzata.sielicka@zut.edu.pl 
pok. 3 91 449 69 53

Studia niestacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie

Rok studiów

Imię i nazwisko, mail

Nr pokoju 

telefon

I i II rok

mgr inż. Małgorzata Sielicka

malgorzata.sielicka@zut.edu.pl

pok. 3

91 449 69 53

Studia niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia
II i III rok

mgr inż. Małgorzata Sielicka

malgorzata.sielicka@zut.edu.pl

pok. 3 91 449 69 53

Studia niestacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia

II rok

mgr inż. Małgorzata Sielicka  

malgorzata.sielicka@zut.edu.pl

pok. 3

91 449 69 53