Informatycy

ul. Żołnierska 47    Centrala: 91 449 69 00

71-210 Szczecin

Samodzielne stanowisko d.s. Sieci Komputerowej telefonpokóje-mail
mgr Wojciech Głuchowski91 449 69 03303Wojciech.Gluchowski@zut.edu.pl

 

 

 ul. Janickiego 31    Centrala: 91 449 68 50

71-270 Szczecin     

   
Samodzielne stanowisko d.s. Sieci Komputerowej
telefonpokóje-mail
mgr inż. Maciej Nosal91 449 68 85107Maciej.Nosal@zut.edu.pl