Informatycy

ul. Żołnierska 47 

71-210 Szczecin

Centrala: 091 449 69 00


Samodzielne stanowisko d.s. Sieci Komputerowej telefonpokóje-mail
mgr Wojciech Głuchowski6903303Wojciech.Gluchowski@zut.edu.pl

 

 

 ul. Janickiego 31    Centrala: 091 449 68 50

71-270 Szczecin     

   
Samodzielne stanowisko d.s. Sieci Komputerowej
telefonpokóje-mail
mgr inż. Maciej Nosal6885101Maciej.Nosal@zut.edu.pl