Współpraca w zakresie praktyk i staży

Zapraszamy przedsiębiorców, podmioty administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania miejsc praktyk i staży dla naszych studentów. 
 
Szczegóły można uzyskać u dr Marzeny Rydzewskiej, (mrydzewska@zut.edu.pl).
 
Możemy pomóc także w pozyskiwaniu stażystów z zagranicy.