Współpraca w zakresie praktyk i staży

Zapraszamy przedsiębiorców, podmioty administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania miejsc praktyk i staży dla naszych studentów. Osoby zainteresowane współpracą są proszone o kontakt z dr Beatą Będzik, Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich (beata.bedzik@zut.edu.pl).