Rada dyscypliny

Rada dyscypliny naukowej - ekonomia i finanse na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024

1. Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT – Przewodniczący

2. Dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT

3. Dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT

4. Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT

5. Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT

6. Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

7. Dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. ZUT

8. Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT

9. Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

10. Dr Wojciech Lewicki

11. Dr Arkadiusz Malkowski

12. Dr inż. Wojciech Zbaraszewski

 

 

ZARZĄDZENIE NR 129 (format:  pdf, rozmiar:  4,39 MB)  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rady dyscyplin naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kadencję 2020 – 2024

 

ZARZĄDZENIE NR 152 (format:  pdf, rozmiar:  487 KB)  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kadencję 2020 – 2024

 

ZARZĄDZENIE NR 19 (format:  pdf, rozmiar:  516 KB) Rektora ZUT z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024

 

ZARZĄDZENIE NR 116 (format:  pdf, rozmiar:  477 KB) Rektora ZUT z dnia 11 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024