Rada dyscypliny

Rada dyscypliny naukowej - ekonomia i finanse na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024

1. Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Przewodniczący

2. Dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT

3. Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT

4. Dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT

5. Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT

6. Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT

7. Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8. Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

9. Dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. ZUT

10. Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT

11. Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

12. Dr Wojciech Lewicki

13. Dr Arkadiusz Malkowski

14. Dr Wojciech Zbaraszewski

 

 

ZARZĄDZENIE NR 129 (format:  pdf, rozmiar:  4,39 MB)  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rady dyscyplin naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kadencję 2020 – 2024

 

ZARZĄDZENIE NR 152 (format:  pdf, rozmiar:  487 KB)  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kadencję 2020 – 2024

 

ZARZĄDZENIE NR 19 (format:  pdf, rozmiar:  516 KB) Rektora ZUT z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024