Adres redakcji

 

Adres Redakcji 

 

Folia Oeconomca

Wydawnictwo Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Al. Piastów50,

70-311 Szczecin 

 

Tel. 91 449 47 60

mail: folia@zut.edu.pl