Rady Programowe

Rady Programowe

Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów na kadencję 2016-2020 

 

Kierunek    E K O N O M I A

Rada Programowa:

 • prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki - Przewodniczący
 • dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT
 • dr hab. Aleksandra Grzesiuk
 • dr Beata Będzik
 • dr Katarzyna Cheba
 • dr Dawid Dawidowicz 
 • dr Robert Rusielik
 • dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
 • dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła 
 • dr Feliks M. Stawarczyk 
 • dr inż. Beata Szczecińska
 • M. Priemko - przedstawiciel studentów
 • Przedstawiciel pracodawców

 

Kierunek    Z A R Z Ą D Z A N I E

Rada Programowa:

 • prof. zw. dr hab. Michał Świtłyk - Przewodniczący
 • dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT
 • dr hab. Joanna Hernik
 • dr Aneta Becker
 • dr Milena Bera
 • dr Iwona Majchrzak
 • dr Artur Wilczyński 
 • D. Kukuruza - przedstawiciel studentów
 • Przedstawiciel pracodawców

 

 

Kierunek   T U R Y S T Y K A  I  R E K R E  A C J A

Rada Programowa:

 • dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka
 • dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT
 • dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
 • dr Wojciech Lewicki
 • dr Zofia Sawicka – Kluźniak
 • dr inż. Henryk Marjak
 • A. Kovalenko - przedstawiciel studentów
 • Przedstawiciel pracodawców