Rady Programowe

 

Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów na okres od 1.10.2020 r. 31.08.2024 r. 

 

Kierunek    E K O N O M I A

 Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT - Przewodnicząca

 1. Dr Milena Bera
 2. Dr Katarzyna Wawrzyniak
 3. Dr Małgorzata Blaszke
 4. Dr Robert Rusielik
 5. Dr Beata Szczecińska
 6. Student
 7. Przedstawiciel pracodawców

 

Kierunek    Z A R Z Ą D Z A N I E

Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT - Przewodnicząca

 1. dr inż. Henryk Marjak
 2. dr Wojciech Lewicki
 3. dr Aneta Becker
 4. dr Aneta Zaremba
 5. dr Sylwia Gołąb
 6. Student
 7. Przedstawiciel pracodawców