Rady Programowe

 

Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów na okres od 1.10.2020 r. 31.08.2024 r. 

 

Kierunek    E K O N O M I A

 Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT - Przewodnicząca

 1. Dr Milena Bera
 2. Dr Katarzyna Wawrzyniak
 3. Dr Małgorzata Blaszke
 4. Dr Robert Rusielik
 5. Dr Beata Szczecińska
 6. Student - Aleksandra Tomczyk
 7. Przedstawiciel pracodawców

 

Kierunek    Z A R Z Ą D Z A N I E

Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT - Przewodnicząca

 1. dr Bożena Nadolna
 2. dr Artur Wilczyński
 3. dr Aneta Becker
 4. dr Aneta Zaremba
 5. dr Sylwia Gołąb
 6. Student - Agnieszka Zaśko
 7. Przedstawiciel pracodawców

   

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10 - Dziekana Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zakresu zadań dla Rad Programowych na kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie (format:  pdf, rozmiar:  43 KB)