Kolegium Wydziałowe ds. kształcenia

Kolegium Wydziałowe ds. kształcenia na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024

 

1. Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT - Dziekan

2. Dr Anna Oleńczuk – Paszel - Prodziekan

3. Dr Monika Śpiewak – Szyjka - Prodziekan

4. Dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT

5. Dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT

6. Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT

7. Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT

8. Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

9. Dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. ZUT

10. Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

11. Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT

12. Dr Sylwia Gołąb

13. Dr Iwona Majchrzak

14. Dr Arkadiusz Malkowski

15. Dr Piotr Nowaczyk

16. Dr inż. Beata Szczecińska

17. Oliwer Czepułkowski – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego

18. Przedstawiciel otoczenia społeczno – gospodarczego

19. Przedstawiciel otoczenia społeczno – gospodarczego