Kolegium Wydziałowe ds. kształcenia

Kolegium Wydziałowe ds. kształcenia na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024

 

1. Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT - Dziekan

2. Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT - Prodziekan

3. Dr Anna Oleńczuk – Paszel - Prodziekan

4. Dr Monika Śpiewak – Szyjka - Prodziekan

5. Dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT

6. Dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT

7. Dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT

8. Dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT

9. Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

10. Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

11. Dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. ZUT

12. Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT

13. Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

14. Dr Sylwia Gołąb

15. Dr Iwona Majchrzak

16. Dr Piotr Nowaczyk

17. Dr inż. Beata Szczecińska

18. Joanna Spółczyńska – Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego

19. Przedstawiciel otoczenia społeczno – gospodarczego

20. Przedstawiciel otoczenia społeczno – gospodarczego