Informacje bieżące

Dot. studentów S2 i N2 kier. Ekonomia (sem. letni 17/18) 07.12.2018 13:06

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu:
Ekonometria i Prognozowanie Procesów Ekonomicznych
prowadzący prof. dr hab. Jan Zawadzki
odbędzie się w dniu 14.12.2018 (piątek)
o godzinie 12.00 w sali 8 przy ul. Janickiego 31