Informacje bieżące

Godziny rektorskie 21.11.2018 14.11.2018 09:10

Zgodnie z Komunikatem nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 9 listopada 2018 r.  zostały wyznaczone w dniu 21 listopada (środa) od 16:00-18:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.