Wydziałowa Komisja Wyborcza 2020

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z II tury wyborów członków Rady dyscypliny Ekonomia i finanse z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (format:  pdf, rozmiar:  539 KB)

 

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z wyborów członków Rady dyscypliny Ekonomia i finanse z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (format:  pdf, rozmiar:  65 KB)

 


 Lista kandydatów na członków Rady dyscypliny ekonomia i finanse z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 (format:  pdf, rozmiar:  325 KB)

 

  1. Komunikat nr 22 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego przeprowadzenia wyborów do Rady dyscypliny ekonomia i finanse na kadencję 2023 - 2026 (format:  pdf, rozmiar:  47 KB)
  2. Komunikat nr 23 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady dyscypliny Ekonomia i finanse z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów (format:  pdf, rozmiar:  83 KB)
  3. Komunikat nr 24 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie oświadczeń lustracyjnych składanych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  67 KB)

 

 

-----------------------------------------

 

1. Komunikat nr 21 WKW Wydziału Ekonomicznego ZUT z dnia 09 listopada 2021 r. - Lista kandydatów na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawiciela do Senatu ZUT z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.  (format:  pdf, rozmiar:  262 KB)

 

2. Komunikat nr 20 WKW (format:  pdf, rozmiar:  779 KB) odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawiciela do Senatu ZUT z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

 

3. Karta zgłoszenia kandydata na delegata (format:  doc, rozmiar:  32 KB) z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

 

 

 

Protokołu z  (format:  pdf, rozmiar:  41 KB)wyboru senatorów na kadencje 2020-2024 z grupy profesorów i profesorów uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT (format:  pdf, rozmiar:  41 KB)

 

Protokołu z  (format:  pdf, rozmiar:  43 KB)wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej z grupy profesorów (format:  pdf, rozmiar:  43 KB)

 

Lista kandydatów na przedstawiciela do Senatu ZUT (format:  pdf, rozmiar:  27 KB)

Komunikat WKW w sprawie wyborów przedstawiciela do Senatu ZUT z grupy profesorów i profesorów Uczelni (format:  pdf, rozmiar:  1,29 MB)

 

Wybory 2020 (format:  pdf, rozmiar:  574 KB)

 

Komunikat nr 14 (format:  pdf, rozmiar:  888 KB) Wydziałowej Komisji Wyborczej odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów na wybory członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów.

Komunikat nr 15 (format:  pdf, rozmiar:  881 KB) Wydziałowej Komisji Wyborczej odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora oraz czasie i miejscu przeprowadzenia zebrania wyborczego.

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA (format:  doc, rozmiar:  35 KB) UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora Wydziału Ekonomicznego ZUT na kadencję 2020 – 2024 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA (format:  doc, rozmiar:  35 KB) NA WYBORY CZŁONKÓW UCZELNIANEJ UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach Wydziału Ekonomicznego ZUT na kadencję 2020 – 2024

  

 

Komunikat nr 13 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany Kalendarza wyborczego Wydziału Ekonomicznego ZUT (format:  pdf, rozmiar:  361 KB)

Protokołu z II tury wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej z grupy profesorów (format:  pdf, rozmiar:  57 KB)

Protokół z wyboru członka Komisji Dyscyplinarnej z grupy profesorów (format:  pdf, rozmiar:  56 KB)

 

Komunikatu nr 12 Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczącego listy kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora. 

 

Komunikat 11 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany Kalendarza Wyborczego Wydziału Ekonomicznego ZUT (format:  pdf, rozmiar:  543 KB)

 

  1. Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego terminarza czynności wyborczych. (format:  pdf, rozmiar:  505 KB)
  2. Protokół WKW - wybory delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wyborowi przedstawicieli do Senatu ZUT z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
  3. Protokół WKW - wybory delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wyborowi przedstawicieli do Senatu ZUT z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

Komunikat nr 9 WKW kandydaci na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wyborowi przedstawicieli do Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Komunikat nr 10 WKW kandydaci na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wyborowi przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

 

 

Komunikat nr 8 Wybory delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wyborowi przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (format:  pdf, rozmiar:  902 KB)

 

Protokół z II tury wyborów elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni (format:  pdf, rozmiar:  558 KB)

 

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej odnośnie uzupełniających wyborów elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów  (format:  pdf, rozmiar:  351 KB)

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej Lista kandydatów na przedstawiciela do Senatu ZUT z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni. (format:  pdf, rozmiar:  255 KB)

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej Lista kandydatów na elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni. (format:  pdf, rozmiar:  275 KB)

Komunikat nr 4 odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na: ELEKTORÓW UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW i PRZEDSTAWICIELA DO SENATU z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów (format:  pdf, rozmiar:  1,29 MB)

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA PRZEDSTAWICIELA DO SENATU  (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ELEKTORA UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW (format:  doc, rozmiar:  32 KB) 

Oświadczenie kandydata na członka kolegium elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Oświadczenie kandydata na przedstawiciela do Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Lista kandydatów na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Protokół 1 Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 - 2024 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Ekonomicznego ZUT

Protokół 2 Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 - 2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego ZUT 

Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego terminarza czynności wyborczych.

zał. 1 Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów uczelnianego kolegium elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

fileadmin/pliki/pliki_jednostek/wydzialy/ekonomiczny/REKRUTACJA/2020/Komunikat_nr_2.doc (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

zał. 2 Karta zgłoszenia kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich  (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

zał. 3 Karta zgłoszenia kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

fileadmin/pliki/pliki_jednostek/wydzialy/ekonomiczny/REKRUTACJA/2020/zgłoszenie_-_kandydat_na_delegata_UKE_z_gr._pozostali_pracownicy.doc (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

zał. 4 oświadczenie kandydata na elektora