Limity przyjęć

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Economics                                                        

30

ekonomia90

zarządzanie

60

 

 

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

ekonomia                30

zarządzanie

30

 

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ekonomia                                                    45

 

 

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

ekonomia30