Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNKI STUDIÓW – economicsekonomia, zarządzanie
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel.: 91 449 69 01, pokój nr 11.

  • stacjonarne I stopnia od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 10:00-14:00
  • stacjonarne II stopnia od 26.07 do 02.08.2022 r. w godz. 10:00-14:00
  • niestacjonarne I stopnia od 25.08 do 06.09.2022 r. w godz. 10:00-14:00
  • niestacjonarne II stopnia od 23.08 do 06.09.2022 r. w godz. 10:00-14:00