Aktualności

Rekrutacja na studia 2022/2023 - semestr letni – Internetowy System Rekrutacji

zostanie uruchomiony 16 stycznia (poniedziałek) o godzinie 12,


 

 

Terminy rekrutacji 

– rejestracja w systemie rekrutacyjnym  

16.01.–14.02.2023 r. 

 testy kwalifikacyjne  

16.02.–17.02.2023 r. 

– ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 

21.02.2023 r. 

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  

21.02.–01.03.2023 r. 

– ogłoszenie wyników rekrutacji  

3.03.2023 r.