Gospodarka turystyczna I stopnia NOWOŚĆ!!!

S1 –  studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Studiując gospodarkę turystyczną wszechstronnie przygotujemy Cię do pracy w podmiotach branży turystycznej.

Czego się nauczysz?

W trakcie studiów:

 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki turystycznej w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • poznasz i rozumiesz uwarunkowania prawne, gospodarcze, społeczne i interkulturowe działalności turystycznej,
 • zdobędziesz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami stymulowania rozwoju turystyki, marketingu usług turystycznych, planowania, zarządzania i realizowania projektów w dziedzinie turystyki,
 • nauczysz się w kreatywny sposób wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w gospodarce turystycznej,
 • zdobędziesz umiejętności organizowania przedsięwzięć turystycznych oraz obsługi ruchu turystycznego,
 • poznasz realia funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych podczas praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów.

Twoja przyszłość:

 Jako absolwent kierunku gospodarka turystyczna będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach różnego szczebla jako:

 • menedżer w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne,
 • ekspert w punktach doradztwa i informacji turystycznej,
 • specjalista w zakresie promocji miast i regionów w urzędach gmin i starostwach powiatowych,
 • pracownik hoteli i biur podróży,
 • pracownik instytucji z zakresu edukacji turystycznej,
 • pracownik ośrodków kultury, turystyki i wypoczynku.

Przygotujemy Cię również do prowadzenia własnej działalności w sektorze gospodarki turystycznej (np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny, biuro obsługi ruchu turystycznego, turystyczne biuro transportowe, jednostka obsługi turystyki młodzieżowej).