Aktualności

Zapraszamy na studia podyplomowe WYCENA NIERUCHOMOŚCI 28.06.2022 11:55

Głównym celem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przygotowanie słuchaczy do odbycia praktyk zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) i mają zamiar starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz spełniły kryteria zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz.1899).  

Ponadto, studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które zajmują się nieruchomościami i chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, tzn.:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami,   
  • zarządców nieruchomości,     
  • pracowników banków,     
  • pracowników instytucji samorządowych,     
  • pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych,     
  • konsultantów, doradców inwestycyjnych,     
  • innych osób zainteresowanych wyceną nieruchomości.

Program studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w

sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 82


Uwaga!

Ukończenie studiów podyplomowych WYCENA NIERUCHOMOŚCI jest jednym z podstawowych kryteriów ustawowych obowiązujących przy ubiegania się o uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.   

 

Czas trwania studiów: dwa semestry.  

Początek studiów 01.10.2022 r koniec 30.06.2023 r. 

Opłaty: 1775 zł za semestr

Rekrutacja online przez stronę www.zut.edu.pl

Informacji udziela:

Sekretarz studiów podyplomowych: 

dr Aneta Zaremba

Kontakt: azaremba@zut.edu.pl 

Telefon: 601-80-55-88