Aktualności

WYKŁAD OTWARTY dla studentów i kadry Wydziału Ekonomicznego na temat „Rewire Target Groups with gentle pushes – Nudging Techniques” 29.11.2022 11:30

Szanowni Państwo

Zapraszamy na WYKŁAD OTWARTY dla studentów i kadry Wydziału Ekonomicznego na temat

„Rewire Target Groups with gentle pushes – Nudging Techniques”,

który przedstawi Pan Maurice Codourey, przedstawiciel Schindler Digital Innovation GmbH (Berlin, Niemcy).

Wykład w języku angielskim odbędzie się dnia 08.12.2022, w godz. 11.30-13.00, w sali 202 (budynek, ul. Żołnierska 47, Szczecin).

Tematyka wykładu odnosi się do nudging, czyli oddziaływania przez wykorzystanie impulsów behawioralnych w kontekście szeroko pojętej edukacji. Ich umiejętne zastosowanie umożliwia poprawę jakości nauczania i transferu wiedzy ekonomicznej*.

* W. Bizon, Nudging w edukacji ekonomicznej, E-mentor nr 4 (91) / 2021, doi.org/10.15219/em91.1529.


INVITATION to an OPEN LECTURE for students and staff of the Faculty of Economics, which will be presented

by Mr. Maurice Codourey, representative of Schindler Digital Innovation GmbH (Berlin, Germany), on the topic

“Rewire Target Groups with gentle pushes – Nudging Techniques”

“Invite to participate and making decisions” is a journey. There is no recipe to address the innermost norms and values of humans. This open lecture is a look at a bundle of suitable methods for rapid prototyping and small test approaches. From the Cocktail Party Effect to Participatory Design to didactic awareness via deep drilling to evaluation sparks with the Likert scale and RCT model. Nice to nudge you.

The lecture in English will take place on December 8, 2022, at 11.30-13.00, in room 202 (building, 47 Żołnierska Street, Szczecin).