Aktualności

Wyjazdy stypendialnych w ramach Programu Erasmus+ 29.09.2022 10:04

 

Nabory dla pracowników kończą się w dniu 4 listopada, w związku z tym proszę o wcześniejsze składanie wniosków do zaopiniowania.

 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania z właściwej zakładki z www.erasmusplus.zut.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pozdrawiam,

mgr Natalia Oleszczyk

Pełnomocnik dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej