Aktualności

Wydziałowa Komisja Wyborcza 2020 26.04.2023 23:02

  1. Komunikat nr 22 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego przeprowadzenia wyborów do Rady dyscypliny ekonomia i finanse na kadencję 2023 - 2026 (format:  pdf, rozmiar:  47 KB)
  2. Komunikat nr 23 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady dyscypliny Ekonomia i finanse z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów (format:  pdf, rozmiar:  83 KB)
  3. Komunikat nr 24 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie oświadczeń lustracyjnych składanych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  67 KB)

 

 

  1. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady dyscypliny ekonomia i finanse (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
  2. Oświadczenie/Zgoda*Kandydata/członka* Rady dyscypliny Ekonomia i finanse Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  34 KB)
  3. Oświadczenie lustracyjne
  4. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego