Aktualności

TERMINY OBON PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 24.05.2023 10:51

 

Dla  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia odbędą się:

30.06.2023 r. 

04.07.2023 r. 

07.07.2023 r. 

11.07.2023 r. 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

dr Monika Śpiewak-Szyjka