Aktualności

Studentki trzeciego roku Zarządzania nagrodzone trzecim miejscem w VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 19.12.2022 11:21


 

W dniach 1-3.12.2022 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, organizowana przez Santander Universidades oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Podczas wydarzenia studenci z całej Polski, będący członkami Studenckich Kół Naukowych, prezentowali przygotowane przez siebie postery oraz referaty. W wydarzeniu wzięło udział 49 Uczelni z całej Polski, w tym 206 Studenckich Kół Naukowych.

W bloku Ekonomiczno-Prawnym nagrodzone III miejscem za referat pt.: „Rynek lokali mieszkalnych w wybranych miastach w Polsce” zostały Maja Pietrzyk oraz Zuzanna Starzewska, studiujące na trzecim roku kierunku Zarządzanie, na specjalności Wycena i zarządzanie nieruchomościami. Studentki należą do Studenckiego Koła Naukowego „Nieruchomości” prowadzonego pod opieką dr Anety Zaremby oraz dr Małgorzaty Blaszke.

Gratulujemy!