Aktualności

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. Tomasza Piotra Podleśnego 08.11.2022 13:21

 

 

Rektor i Senat

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
zawiadamiają, że

w dniu 5 grudnia 2022 roku, o godzinie 10.15

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Tomasza Piotra Podleśnego

Tytuł rozprawy:

„Repartycja środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce”

Promotor:

dr hab. Aleksandra Grzesiuk, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Promotor pomocniczy:

dr Marzena Rydzewska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:

dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci udziału drogą
e-mailową na adres: senat@zut.edu.pl, do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 12,00.

Z pracą doktorską można zapoznać się na Wydziale Ekonomicznym ZUT, przy ul. Żołnierskiej 47,
w Szczecinie.


Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału

Ekonomicznego ZUT w Szczecinie: