Aktualności

Prezentacje specjalności realizowanych w roku akademickim 2023/2024 09.05.2023 12:23

 

Dla obecnego I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbędą się z użyciem platformy MS Teams prezentacje specjalności realizowanych od 4 semestru roku akademickiego 2023/2024 w terminach:

15.05.2023 rgodz. 18.00 dla kierunku ekonomia studia stacjonarne I stopnia

17.05.2023 rgodz. 18.00 dla kierunku zarządzanie studia stacjonarne I stopnia

 

dr Monika Śpiewak-Szyjka

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia