Aktualności

Otwarte seminarium naukowe pt. Zjawisko starzenia się ludności w Polsce. Wybrane kierunki badawcze 23.05.2022 16:14

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,
tel. (91) 449 69 00

________________________________________________________________________________________________
Dziekan Wydziału Ekonomicznego oraz
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie
zapraszają na otwarte seminarium naukowe pt.


Zjawisko starzenia się ludności w Polsce. Wybrane kierunki badawcze,
które odbędzie się 3 czerwca 2022 r. (piątek)
w godzinach 10:00 - 11:30
online na platformie Microsoft Teams
prelegent – dr Magdalena Mojsiewicz


Starzenie się populacji ma w wielu krajach zwiększoną dynamikę; wszystkie te tendencje mają charakter długookresowy. W Polsce trendy te budzą niepokój, bowiem ogniskują najpoważniejsze długookresowe wyzwania stojące przed polityką ludnościową. Większość analiz skupia się na dynamice zjawisk. W wystąpieniu podjęta zostanie próba ujęcia w szerokiej perspektywie opisu zjawisk starzenia się ludności w Polsce. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona dyskusja nad intensywnością procesu w wymiarze ogólnym. Zainteresowania autorki przenoszą się często w wymiar lokalny, ale tak zdefiniowany, by można było opisać zjawiska starzenia się społeczeństwa danymi oficjalnymi. Aspekt przestrzenny zostanie wprowadzony dla wybranych regionów w celu zobrazowania procesów demograficznych w rozlewających się aglomeracjach.

Ważnym aspektem analiz kondycji społeczeństwa jest wymiar wspólnotowy życia. Procesy starzenia się społeczeństwa mają bezpośredni wpływ na strukturę rodzin i gospodarstw domowych. Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad zróżnicowaniem tej struktury w gospodarstwach domowych osób starszych. Ostatnim elementem wystąpienia będzie identyfikacja i charakterystyka procesów migracyjnych w warstwie rzadko analizowanej w tej kwestii grupy ludności w tzw. wieku niemobilnym.
Magdalena Mojsiewicz – wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, statystyk i demograf. W latach 2014-2017 członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, od 2021 członek Rządowej Rady Ludnościowej. Ekspert International Organization for Migration. od 2008 r. związana również ze statystyką publiczną, członek Komitetu Redakcyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Prowadzenie i organizacja: dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT

Adres wydarzenia: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNmODYxY2MtZTZmNC00ZmQ3LWEwODctMmI1NTNjOWE3MjNl%40thread.v2/0