Aktualności

Nowy kierunek na naszym Wydziale 26.04.2023 09:34

Miło nam zakomunikować, że Senat naszej Uczelni na wczorajszym posiedzeniu podjął Uchwałę nr 67

o utworzeniu wnioskowanego przez nas kierunku Gospodarka Turystyczna!

Zapraszamy!