Aktualności

Nabór na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne Erasmus+ 10.01.2023 14:53

Dział Mobilności Międzynarodowej zaprasza nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w otwartym naborze na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+  - nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 28 lutego 2023 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej (możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne-dla-nauczycieli-akademickich.html). Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.