Aktualności

Gratulacje dla dr hab Katarzyny Cheby prof. ZUT 02.01.2023 20:25

Dr hab. Katrarzyna Cheba prof. ZUT pracownik Wydział Ekonomiczny ZUT objęła stanowisko Przewodniczącej Rady Lubuskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Jest forum, w którego prace włączyli się przedstawiciele uczelni, firm, samorządu, a także instytucji z otoczenia biznesu. Członkowie tej inicjatywy zajmą się określaniem potrzeb Województwa w zakresie wsparcia transformacji w kierunku przemysłu 4.0, a także inicjowaniem aktywności mających na celu popularyzujące cyfryzacji sektora wytwórczego. Pani profesor serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.