Aktualności

Aktualności dla pracowników 04.10.2021 08:25

 

Szkolenia kompetencyjne dla nauczycieli akademickich ZUT

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich ZUT do zapoznania się z listą najbliższych szkoleń realizowanych w ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegorowany Uniwersytet.

 

W październiku nauczyciele akademiccy ZUT będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w następujących obszarach:

 

 

Chęć udziału w szkoleniu wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika projektu należy zgłaszać na adres Wojciech.Jedrzejewski@zut.edu.pl.

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet

 

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.