Kontakt

Dla studentów kierunków Ekonomia i Zarządzanie:

dr Beata Będzik

tel. 91 449 69 94
ul. Żołnierska 47
e-mail: beata.bedzik@zut.edu.pl

  

Dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja:

dr Marzena Rydzewska

ul. Żołnierska 47

e-mail: mrydzewska@zut.edu.pl

tel. 91 449 69 37