Economics I stopnia

Studia licencjackie

S1 – stacjonarne - program studiów

 

Specjalności ujęte w programie studiów:

  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
  • rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami. 

Kryterium kwalifikacji na studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią: wyniki egzaminu maturalnego przeliczonego na punkty oraz spełnienie warunków postępowania kwalifikacyjnego.

 

Twoja przyszłość:

  • w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
  • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,
  • w biurach consultingowych,
  • w biurach rachunkowo-podatkowych,
  • w biurach nieruchomości,
  • w instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.