Koło Naukowe Rachunkowości FIFO

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „FIFO” (SKNR „FIFO”) działa od 2008 roku przy Katedrze Ekonomii i Rachunkowości (dawniej Katedrze Rachunkowości). Skupiamy swoje zainteresowania wokół tematyki rachunkowości, poszerzając swoją wiedzę oraz rozwijając zainteresowania z zakresu teorii i praktyki rachunkowości.

Cel działalności SKNR „FIFO”

Celem głównym SKNR „FIFO” jest zapewnienie studentom Wydziału Ekonomicznego możliwości poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rachunkowości, a tym samym wsparcie studentów w przygotowaniu do pracy zawodowej oraz integracja studentów i promowanie Wydziału i Uczelni.

Charakterystyka prowadzonych badań

Członkowie SKNR „FIFO” prowadzą pod kierownictwem opiekuna Koła prace badawcze z zakresu rachunkowości i podatków, w tym głównie w takich obszarach, jak:

· teoria i regulacje rachunkowości,

· rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwach różnych sektorów,

· wpływ prawa podatkowego na rachunkowość,

· etyczne aspekty rachunkowości,

· problemy ochrony środowiska w rachunkowości,

· informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego,

· dydaktyka rachunkowości.

 

Wyniki pracy badawczej studentów zrzeszonych w SKNR „FIFO” są prezentowane na konferencjach i sesjach naukowych oraz publikowane w zeszytach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych. Prace członków SKNR „FIFO” były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane, niejednokrotnie uzyskując najwyższe noty. Ponadto członkowie SKNR „FIFO” aktywnie uczestniczą w konkursach wiedzy i warsztatach z zakresu rachunkowości, audytu i podatków, a także w programach edukacji finansowej. Członkowie SKNR „FIFO” włączają się też w prace promujące Wydział i Uczelnię.

SKNR „FIFO” było organizatorem „Dni Otwartych Rachunkowości”, podczas których odbywały się spotkania z praktykami zawodowo zajmującymi się rachunkowością, konferencje i seminaria naukowe, warsztaty oraz panele dyskusyjne, a także konkursy wiedzy z zakresu rachunkowości. W spotkaniach tych uczestniczyli studenci i pracownicy WEkon oraz zaproszeni uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

SKNR „FIFO” przy współpracy z Biurem Karier organizowało też warsztaty dotyczące procesu rekrutacji, podczas których specjaliści z zakresu HR omawiali aktualne problemy związane z rekrutacją do pracy na stanowiska w centrach usług wspólnych i działach FK przedsiębiorstw.

 

 

Opis przedsięwzięć, osiągnięć i informacje nt. udziału w sesjach, konferencjach naukowych
i warsztatach itp.

 

Rok akademicki

Wyszczególnienie

2020/2021

I. Główne przedsięwzięcia :

1. Opis: Inauguracja badań nt. zmian modelu nauczania i uczenia się rachunkowości

Termin i miejsce realizacji: semestr letni 2020/2021

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): uczelniany i ogólnopolski

2.  Organizacja (etap przygotowawczy) cyklu szkoleń dla studentów ZUT z zakresu zarzadzania finansami, wiarygodności finansowej, cyberbezpieczeństwa organizowanych przy współpracy z NZB pod patronatem Związku Banków Polskich

Termin i miejsce realizacji: semestr zimowy 2021/2022

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): uczelniany

II. Uczestnictwo w sesjach, konferencjach, warsztatach i itp.:

Członkowie Koła uczestniczyli w szkoleniach i webinariach poświęconych zagadnieniom rachunkowości i opodatkowania

1. Szkolenie online nt. Podstawy ewidencji w KPiR krok po kroku

Termin i miejsce realizacji: 24.03.2021 online

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

2.  Webinar: Kontrole podatkowe – aktualna praktyka organów podatkowych Jak ograniczyć ryzyko związane z kontrolą?

Termin i miejsce realizacji: 20.04.2021 online

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

3. Webinar pt. "ABC controllingu. Jak podnieść swoją wartość na księgowym rynku pracy w dobie pandemii?"

Termin i miejsce realizacji: 22.04.2021 online

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

4. Webinary: Sesyjne poRachunki

Termin i miejsce realizacji: 13-31.05.2021 online

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

 

2019/2020

I. Główne przedsięwzięcia:

1. Opis: w okresie sprawozdawczym członkowie SKNR „FIFO” kontynuowali działalność badawczą dot. wpływu zmian prawa na organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania działów finansowo-księgowych różnych podmiotów gospodarczych. Badania miały charakter teoretyczno-empiryczny. Przegląd literatury i analiza aktów prawnych  i interpretacji rozwiązań prawnych poprzedziły wywiady przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety. Badania zostały zrealizowane w okresie czerwiec-październik 2019 r. Materiał badawczy opracowano w formie opisowej i graficznej.

Termin i miejsce realizacji: styczeń-czerwiec 2020 r., on-line

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

2. Opis: przygotowanie i prezentacja wyników prowadzonych w okresie sprawozdawczym badań podczas V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych zorganizowanej przez ZUT w Szczecinie – wygłoszono referat pt. Wpływ zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych na organizację pracy działów finansowo-księgowych w świetle badań ankietowych (autorki: Zuzanna Nyszkiewicz oraz Karolina Boryń; opiekun: Marzena Rydzewska). Streszczenie opublikowano w materiałach konferencyjnych.

Termin i miejsce realizacji: 22 listopada 2019. ZUT w Szczecinie

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

Rodzaj zdobytej nagrody: dyplom udziału

3. Opis: organizacja webinarium poświęconego tematyce wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych – Wykład on-line dla studentów ZUT

Temat wykładu: Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać. Rola BIK

Na wykładzie została poruszona m.in. tematyka wakacji kredytowych i ich wpływu na raport BIK.

 Prowadzący wykład: Jarosław Jezierski – wykładowca programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Termin: 14.05.2020 godz. 12.00-13.00.

Rejestracji na wykład on-line

Czas trwania wykładu: 60 minut.

Liczba uczestników wykładu: 41 studentów WEkon

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): lokalny/uczelniany

Rodzaj zdobytej nagrody: certyfikaty udziału

II. Uczestnictwo w sesjach, konferencjach, warsztatach  itp.:

1. Opis: V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Termin i miejsce realizacji: 22.11.2019 r., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

2. Opis: Udział w webinariach i warsztatach dot. tematyki rachunkowości, PKPiR, JPK itp. organizowanych przez Mentoris

Termin i miejsce realizacji: maj 2020 r., online

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

III. Osiągnięcia i zdobyte nagrody:

1. Opis: dyplom udziału w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Termin i miejsce realizacji: 22.11.2019,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zasięg działania (międzynarodowy, ogólnopolski, uczelniany): ogólnopolski

Rodzaj zdobytej nagrody: dyplom udziału