Samorząd studencki

Sejmik Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego w kadencji 2016/17 działa w składzie :

 

1. Przewodniczący: Klaudia Grankin – cludia.grankin@gmail.com

2. Wiceprzewodniczący: Aleksandra Gawłowicz – gawlowicz.a@gmail.com

3. Sekretarz: Alicja Adamczyk – alicja-adamczyk16@o2.pl

4. Monika Gruszewska – monika.gruszewska@gmail.com

5. Karolina Boryń – karatemplewo@o2.pl

6. Magdalena Karkosik - magda1995.magda@gmail.com

7. Karina Zaroślińska - karina.zaroslinska@gmail.com

8. Karolina Wygaś - karolina.wygas@gmail.com

9. Kamil Dobek - kamil.dobek1@gmail.com

10. Jędrzej Kozera - jedrzej.kozera@gmail.com

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia

1. Karolina Wygaś (II roku, Ekonomia II°)

2. Magdalena Karkosi (II roku, TiR I°)

3. Jędrzej Kozera (II roku, Zarządzania I°)

 

Komisja Dydaktyczna

1. Monika Gruszewska (I roku, TiR I°)

2. Klaudia Grankin (II roku, Ekonomia I°)

3. Kamil Dobek (II roku, Zarządzanie I°)

 

Komisja Stypendialna

1. Dr hab. Iwona Bąk

2. Mgr Joanna Sander.

3. Monika Gruszewska (II roku, TiR I°)

4. Klaudia Grankin (II roku, Ekonomia I°)

5. Alicja Adamczyk (II roku, Ekonomia I°)

6. Karolina Boryń (II roku, Ekonomia I°)

7.  Aleksandra Gawłowicz (II roku, Ekonomia I°)

8. Kamil Dobek (II roku, Zarządzanie I°)

 

Rady programowe:

1. Ekonomia - Klaudia Grankin (II roku, Ekonomia I°)

2. Turystyka i Rekreacja - Monika Gruszewska (II roku, TiR I°)

3. Zarządzanie - Kamil Dobek (II roku, Zarządzanie I°)

 

Rada Wydziału:

1. Klaudia Grankin (II roku, Ekonomia I°)

2. Aleksandra Gawłowicz (II roku, Ekonomia I°)

3. Karolina Boryń (II roku, Ekonomia I°)

4. Alicja Adamczak (II roku, Ekonomia I°)

5. Karolina Wygaś (II roku, Ekonomia II°)

6. Magdalena Karkosik (II roku, TiR I°)