Samorząd studencki

Sejmik Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego w kadencji 2018/2019 działa w składzie:

1.      Przewodniczący: Maria Priemko – maria.priemko@gmail.com

2.      Wiceprzewodniczący: Artem Beizyk – beyzyk2012@gmail.com

3.      Sekretarz: Weronika Kostyk – weronika96@vip.onet.pl

4.      Łukasz Tomaszewicz

5.      Alona Kovalenko

6.      Yevhen Prostak

7.      Vladislav Matiiko

8.      Natalia Warcholak

9.      Paulina Kiernicka

10.   Dmytro Kukuryza

Rada Wydziału

1.      Artem Beizyk (II rok, Ekonomia I°)

2.      Maria Priemko (III rok, Ekonomia I°)

3.      Natalia Warcholak (III rok, Zarządzanie I°)

4.      Paulina Kiernicka (III rok, Ekonomia I°)

5.      Weronika Kostyk (III rok, Ekonomia I°)

6.      Yevhen Prostak (II rok, Zarządzanie I°)

 

Komisja do spraw dydaktycznych  

1.      Paulina Kiernicka (III rok, Ekonomia I°)

2.      Natalia Warcholak (III rok, Zarządzanie I°)

3.      Maria Priemko (III rok, Ekonomia I°)

Komisja ds. jakości kształcenia  

1.      Artem Beizyk (II rok, Ekonomia I°)

2.      Weronika Kostyk (III rok, Ekonomia I°)

3.      Yevhen Prostak (II rok, Zarządzanie I°)

   

Rady Programowe:

E K O N O M I A  – Maria Priemko (III rok, Ekonomia I°)

Z A R Z Ą D Z A N I E  – Dmytro Kukuryza (II rok, Zarządzanie I°)

T U R Y S T Y K A  I  R E K R E  A C J A  – Alona Kovalenko (II rok, Zarządzanie I°)