Samorząd studencki

Sejmik Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego w kadencji 2021-2024 działa w składzie:

Joanna Spółczyńska - przewodnicząca

Agnieszka Zaśko - wiceprzewodnicząca

Aleksandra Tomczyk - sekretarz  


Komisja wyborcza

Joanna Czekalska

Adrianna Bar

Michał Wasilewski


Delegat do Parlamentu

Wojciech Żłobicki