Samorząd studencki

 

 

Sejmik Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego w kadencji 2021-2024 działa w składzie:

Oliwer Czepułkowski - przewodniczący
Jakub Feledyn - wiceprzewodniczący
Wiktoria Kalecińska - sekretarz

 

Komisja wyborcza:
Paweł Kordowski
Szymon Frąckowiak
Kuba Grudzień

 

Delegat do Parlamentu:

Kacper Wittig

 

Przedstawiciel do Rady Programowej kierunku Ekonomia (profil ogólnoakademicki)  - Jakub Grudzień

Przedstawiciel do Rady Programowej kierunku Zarządzanie (profil ogólnoakademicki) - Klaudia Koczara

 

Przedstawiciel do Rady Programowej kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) - Agnieszka Reczko

Przedstawiciel do Rady Programowej kierunku Gospodarka Turystyczna (profil ogólnoakademicki) - Szymon Frąckowiak