Ekonomia I stopnia

Studia licencjackie

S1 – stacjonarne - program studiów

N1 – niestacjonarne - program studiów

 

Specjalności ujęte w programie studiów:  

 • analityka gospodarcza,
 • handel zagraniczny,
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • organizacja handlu i usług,
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
 • rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami.

Kryterium kwalifikacji na studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią: wyniki egzaminu maturalnego przeliczonego na punkty oraz spełnienie warunków postępowania kwalifikacyjnego.

 

Twoja przyszłość:

 • w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
 • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,
 • w biurach consultingowych,
 • w biurach rachunkowo-podatkowych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.