Praktyki krajowe

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Student znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia jej termin i dostarcza DEKLARACJĘ w pełni wypełnioną (nazwa i adres) i podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) wraz z OŚWIADCZENIEM wykupienia polisy ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki (polisa NNW do wglądu).
2. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich po otrzymaniu ww. dokumentów przygotowuje UMOWĘ, którą student oddaje pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) jeszcze przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie pełnomocnik ds. praktyk studenckich wystawia studentowi SKIEROWANIE na praktyki.
3. Student realizuje praktykę i prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Po zakończeniu praktyki dostarcza pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich kolejne trzy dokumenty: DZIENNIK PRAKTYK, POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ oraz SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.
4. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: rozlicza praktykę (na podstawie dostarczonych w terminie dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z odbycia praktyki) i wystawia ocenę.

 

Zwolnienie z realizacji praktyki
Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy do 31. maja br. udokumentuje:
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych (zaświadczenie o zatrudnieniu);
- co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej (CEiDG);
- udział w obozie naukowym lub pracach badawczych.
Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z praktyki zawodowej podejmuje na WNIOSEK studenta Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich. Wniosek o zwolnienie z praktyk należy złożyć do 31. maja br.
Zwolnienie z realizacji praktyk nie zwalnia ze złożenia, oprócz ww. dokumentów, SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Warunkiem zaliczenia II roku studiów
jest realizacja praktyk studenckich. Mogą Państwo zaliczyć praktykę korzystając z programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Firma budowlana Budimex S.A. zaprasza do odbycia płatnych praktyk z zakresu ekonomii oraz logistyki w lokalizacjach:

  • WARSZAWA
  • UNIEJÓW
  • SZCZECIN
  • KOSZALIN
  • KOCZAŁKOWICE
  • CZOSNÓW
  • ŚWINOUJŚCIE


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.akademiabudimex.pl. Możliwy jest też bezpośredni kontakt z ambasadorem firmy na naszej uczelni pod adresem e-mailowym wiktoria-jasek@zut.edu.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami firm krajowych podanymi w tabeli.

Nazwa podmiotuAdres (www)Dane kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (porozumienie o współpracy)https://www.gov.pl/web/gddkia/praca-w-gddkia

+48 22 375 86 18,

+48 22 375 89 43,

praktyki@gddkia.gov.pl

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”https://www.zielonachemia.eu+48 91 852 36 31
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.http://www.remondis-szczecin.pl

+ 48 91 431 08 03

szczecin@remondis.pl

GreenBasket Sp. z o.o.

+48 515 176 176

+48 533 430 091

biuro@greenbasket.pl

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.https://www.zgd.com.pl+48 91 85 22 600

ZUS Oddział w Szczecinie (również oddziały terenowe)

https://www.zus.info.pl/zus-szczecin

+48 91 459 61 06

praktyki.szczecin@zus.pl
Grupa Azoty Policehttps://grupaazoty.com/kariera-i-edukacja/edukacja/praktyki/praktyki-w-grupie-azoty-police

+48 91 317 40 03

danuta.wilemska@grupaazoty.com
Urząd Statystyczny w Szczeciniehttps://szczecin.stat.gov.pl+48 91 459 77 03 lub 75 14
praktyki.ussszczecin@stat.gov.pl
Urząd Skarbowy w Stargardziehttps://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-stargardzie/kontakt/dane-teleadresowe+48 091 576 32 88