Konsultacje nauczycieli

dr Agnieszka

Barczak

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Emilia

Barej–Kaczmarek

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr hab. Iwona

Bąk, prof. ZUT - kierownik

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr Aneta

Becker

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr Milena

Bera

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

dr Beata

Będzik

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr Małgorzata

Blaszke

Katedra Nieruchomości

dr hab. Agnieszka

Brelik, prof ZUT - kierownik

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

dr hab. Katarzyna

Cheba, prof. ZUT

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr Anna

Czarny

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Dawid

Dawidowicz

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Karolina

Ertmańska

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Sylwia

Gołąb

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr hab. Aleksandra

Grzesiuk, prof. ZUT - kierownik

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

dr hab. Joanna

Hernik, prof. ZUT

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Elżbieta

Jaworska

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr hab. Grażyna

Karmowska, prof. ZUT - kierownik

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Ewa

Kołoszycz

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

dr Wojciech

Lewicki

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

dr hab. inż. Irena

Łącka, prof ZUT - kierownik

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr Iwona

Majchrzak

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr Arkadiusz

Malkowski

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr inż. Henryk

Marjak

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Rafał

Mazur

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Zbigniew

Mazur

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr hab. Bartosz

Mickiewicz, prof. ZUT

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

dr hab. Paweł

Mickiewicz, prof. ZUT

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

dr hab. Janusz

Myszczyszyn, prof. ZUT

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr Bożena

Nadolna

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr Piotr

Nowaczyk

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr hab. Maciej

Nowak, prof. ZUT - kierownik

Katedra Nieruchomości

dr Maciej

Oesterreich

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr Anna

Oleńczuk-Paszel  

Katedra Nieruchomości

mgr Natalia

Oleszczyk

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

dr Joanna

Perzyńska

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr inż. Robert

Rusielik

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

dr Marzena

Rydzewska

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr hab. Teodor

Skotarczak, prof. ZUT

Katedra Nieruchomości

dr inż. Andrzej

Sobczyk

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Agnieszka

Sobolewska

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

dr Agnieszka

Sompolska-Rzechuła

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr Feliks Marek

Stawarczyk

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Błażej

Suproń

Katedra Ekonomii i Rachunkowości

dr Anna

Sworowska - Baranowska

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

dr inż. Beata

Szczecińska

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu:

dr Monika

Śpiewak-Szyjka 

Katedra Nieruchomości

dr Katarzyna

Wawrzyniak

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

dr Artur

Wilczyński

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

dr Aneta

Zaremba

Katedra Nieruchomości

dr Wojciech

Zbaraszewski

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu: